Ο μέσος όρος ταχύτητας download το 2018 στην Ελλάδα ήταν 15Mbps

Σύφωνα με την εταιρεία μετρήσεων ταχύτητας ίντερνετ nPerf, το 2018 ο μέσος όρος ταχύτητας download στη χώρα μας ήταν 15Mbps σύμφωνα με την nPerf.