Έγκριση από την ΕΕΤΤ των προσφορών του ΟΤΕ για παροχή RBO και RIO

EETTΕγκρίθηκαν με Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, οι Προσφορές Αναφοράς του ΟΤΕ α) για την παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και β) Διασύνδεσης, οι οποίες είναι γνωστές ως (Reference Broadband Offer) και (Reference Interconnection Offer), αντίστοιχα.

Και οι δύο Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, αποτελούν προϊόν μακρόχρονης και ενδελεχούς διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις με το σύνολο των φορέων της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ΕΕΤΤ, με τις Αποφάσεις της, μερίμνησε έτσι ώστε, οι νέες Προσφορές Αναφοράς να είναι προσαρμοσμένες στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς όφελος του ανταγωνισμού και του καταναλωτή.

Προσφοράς Αναφοράς για την παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης – Reference Broadband Offer (RBO)
Στο νέο RBO ορίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα βάσει των οποίων ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (υπηρεσίες ADSL) σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ADSL σε καταναλωτές, αντίστοιχες με αυτές που παρέχει ο ίδιος. Επίσης, θεσπίζονται μηχανισμοί και δείκτες ποιότητας ώστε να διασφαλιστεί η μη διακριτική μεταχείριση και η διαφάνεια των διαδικασιών καθώς και των όρων – προϋποθέσεων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι διαδικασίες μετάβασης του καταναλωτή από πάροχο σε πάροχο για υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ADSL. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής για να μεταφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης από έναν πάροχο σε άλλο είναι μονοαπευθυντική (one-stop shop). Δηλαδή, χρειάζεται να απευθυνθεί μόνο στο νέο τηλεπικοινωνιακό πάροχο από τον οποίο θέλει να αγοράσει υπηρεσίες (τον Πάροχο Δέκτη).

Επιπλέον, βάσει των νέων διαδικασιών, προβλέπεται και η καταβολή από τον ΟΤΕ ρητρών προς τους εν λόγω παρόχους, στην περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Παράλληλα, ορίζονται με σαφήνεια οι τεχνικοί/οικονομικοί όροι που αφορούν στην παροχή της υπηρεσίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, (πχ διαδικασίες τιμολόγησης – εξόφλησης, επίλυσης τυχόν διαφορών επί οικονομικών θεμάτων).

Ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία του νέου RBO, είναι η μείωση του υποχρεωτικού χρόνου σύμβασης μεταξύ ΟΤΕ και παρόχων από ένα έτος σε ένα μήνα. Το γεγονός αυτό, επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων, ελαχιστοποιώντας τη διάρκεια σύμβασης για υπηρεσίες ADSL μεταξύ των παρόχων και των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών, δεδομένου ότι θα μπορούν να αλλάζουν ευκολότερα και συχνότερα υπηρεσίες ADSL ή/ και τηλεπικοινωνιακή εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ADSL.

Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης- Reference Interconnection Offer (RIO)
Το RIO ρυθμίζει σε επίπεδο χονδρικής τις σχέσεις των παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τον ΟΤΕ αναφορικά με θέματα διασύνδεσης δημόσιων δικτύων με το δίκτυο του ΟΤΕ (Εκκίνηση, Τερματισμός και Διαβίβαση κλήσεων).

Πιο συγκεκριμένα, το RIO ορίζει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες στους παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους καταναλωτές σε σχέση με τον ΟΤΕ. Παράλληλα, προβλέπονται με σαφήνεια οι οικονομικοί όροι που αφορούν στην διασύνδεση, (πχ διαδικασίες τιμολόγησης – εξόφλησης, επίλυσης τυχόν διαφορών επί οικονομικών θεμάτων) ενώ ρυθμίζονται και θέματα που σχετίζονται με την αναφορά και αποκατάσταση βλαβών.

Επισημαίνεται ότι η διασύνδεση μεταξύ δημόσιων δικτύων εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τελικούς χρήστες άλλων δικτύων, την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες επιλογής/προεπιλογής φορέα, αλλά και την πρόσβαση σε μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων δικτύων όπως είναι οι αριθμοί μεριζόμενου κόστους(801 ΧΧΧXX ΧΧ), ατελούς χρέωσης (800 ΧΧΧXX ΧΧ), πρόσθετης χρέωσης (90Χ ΧΧΧΧΧ ΧX), σύντομους κωδικούς, κλπ.

Και οι δύο νέες Προσφορές Αναφοράς* που ενέκρινε η ΕΕΤΤ, έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ξεκάθαρου πεδίου επιχειρηματικής δράσης για τους παρόχους και τον ΟΤΕ, με στόχο την ανάπτυξη και διεύρυνση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αύξηση του ανταγωνισμού και την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους για τον καταναλωτή.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet SpaceX Elon Musk

To Starlink της SpaceX ετοιμάζεται να βγει από την κατάσταση beta

Τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου της υπηρεσίας Starlink της SpaceX προαναγγέλλει προσεχώς ο Elon Musk.

Internet Instagram Facebook

Το πολύ το Instagram, τους εφήβους καταστρέφει;

Το Facebook έκανε εσωτερική έρευνα η οποία κατέδειξε τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής χρήσης του Instagram.

Internet Alphabet

Alphabet Project Taara: Internet 20 Gbps με τη χρήση laser

To Project Taara της Alphabet, της μητρικής της Google, φέρνει ταχύτητες 20 Gbps στο Internet με τη χρήση laser.

Internet Tech Podcast

Tech Podcast: iPhone 13, RayBan Facebook, Google Pay, GT7, GoPro Hero10 Black [S02E01 – 16/09/2021]

Σε αυτή την εκπομπή συζητάμε μεταξύ άλλων για τα νέα iPhone 13, τα γυαλιά της Ray-Ban σε συνεργασία με τη Facebook και τις ταχύτητες ίντερνετ στην Ελλάδα.