Digital Sustainability Forum: The Role of AI in the Healthcare System από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

, Digital Sustainability Forum: The Role of AI in the Healthcare System από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί, πλέον, μέρος της πραγματικότητας που βιώνουμε και σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει καταλυτικά τις παγκόσμιες οικονομίες και κοινωνίες, πραγματοποίησε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου τη δεύτερη κατά σειρά κλειστή συνάντηση – συζήτηση με θέμα “Digital Sustainability Forum: The Role of AI in the Healthcare System” με σκοπό την έναρξη ενός διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σημαντικές αλλαγές, που θα επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη και στον χώρο της Υγείας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βασίλης Κοντοζαμάνης, Υφυπουργός Υγείας, εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, Έλληνες Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και εταιριών του τομέα της υγείας και της πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ψηφιακής Στρατηγικής, κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιφέρει θεμελιώδεις μετασχηματισμούς στον χώρο της Υγείας, όσον αφορά στις προσδοκίες των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης. Οι πολίτες επιθυμούν την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, προσαρμοσμένων στις προσωπικές τους ανάγκες, με εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας. Επειδή προ-απαιτούμενα για τη σωστή λειτουργία της ΤΝ στο χώρο της Υγείας είναι η διάθεση και η δυνατότητα χρήσης μεγάλων ιατρικών δεδομένων, το κατάλληλο νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, που θα δημιουργεί την εμπιστοσύνη και το κατάλληλα εκπαιδευμένο δυναμικό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, έχουν συμπεριλάβει στον σχεδιασμό τους- και αυτό αποτυπώνεται στη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού- μια σειρά παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλλουν ως καταλύτες για την ανάπτυξη της ΤΝ στον τομέα της υγείας. Η πρώτη παρέμβαση έχει να κάνει με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κάθε πολίτη με σεβασμό πάντα στην ασφάλεια των δεδομένων. Η ψηφιοποίηση αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά και η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης τους είναι συνυφασμένες με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων στον τομέα της υγείας, μέσα από τη διασύνδεση των βασικών μητρώων και των βάσεων δεδομένων, ενιαίων λιστών τιμών ενιαίων κωδικολογείων κ.λ.π., χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα σύνδεσης και δια-λειτουργικότητας. Η εν λόγω δράση θα καταπολεμήσει την άναρχη ανάπτυξη λύσεων και τη σωρευτική αποθήκευση αναξιοποίητων δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η υλοποίηση Εθνικού πλαισίου δια-λειτουργικότητας για την Υγεία, το οποίο θα μεριμνά για τις ακολουθούμενες κωδικοποιήσεις, τα τηρούμενα μητρώα και τις ροές πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων της υγείας.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά στην εκκίνηση ενός εθνικού έργου για τη μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος στη Ελλάδα, προκειμένου να μελετηθεί το γονιδίωμα του πληθυσμού σε ότι αφορά τη γενετική του παραλλακτικότητα. Τέτοιες μελέτες πραγματοποιούνται ήδη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφαίνεται ότι η αποτύπωση των γενετικών παραλλαγών του πληθυσμού και η ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών στο σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης θα έχει άμεσο ιατρικό αντίκτυπο και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ερευνητική κοινότητα.
Τέλος, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην εκκίνηση ενεργειών για την κατάρτιση της Εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πέραν της υγείας η Εθνική Στρατηγική θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σχετική εμβληματική παρέμβαση σε κάθε τομέα της οικονομίας. Σκοπός είναι η Εθνική Στρατηγική να αποτελέσει προϊόν συν-διαμόρφωσης και ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από κάθε τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας και θα συνδυαστεί με δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για την ΤΝ.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι στον προγραμματικό τους λόγο όσο και καθημερινά, τονίζεται ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, εάν δεν μετασχηματισθεί ο τομέας της Υγείας ψηφιακά. Ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι τα δύο Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργάζονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα βήματα, καθώς και ότι υπάρχουν καλές πρακτικές και παραδείγματα από άλλες χώρες του εξωτερικού. Κάλεσε όλους τους εκπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης.

Ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft, που υποστηρίζει δυναμικά από την αρχή αυτό το Forum διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έθεσε το βασικό δίλημμα που δημιουργεί η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας και αφορά, από τη μια, την πρόσβαση και διάθεση των ψηφιοποιημένων ιατρικών δεδομένων των ασθενών και από την άλλη τον κίνδυνο παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των ασθενών. Ο κ. Μιχαλόπουλος τόνισε ότι κάποια βήματα στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν χωρίς να επηρεάσουν καθόλου την ιδιωτικότητα των ασθενών. Δεν νοείται εν έτει 2020 να μην υπάρχουν ψηφιοποιημένα ιατρικά αρχεία και ένας ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή. Είναι αδιανόητο και πέρα οποιουδήποτε κανόνα προστασίας δεδομένων, να επιτρέπεται η αποστολή ιατρικών δεδομένων με το ταχυδρομείο και όχι μέσω email. Ας ξεκινήσουμε ως χώρα από τα βασικά και εμείς ως εταιρία είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή ενδυναμώνοντας την αξιοπιστία τους.

O κ. Νίκος Μανιάτης, Διευθυντής Πωλήσεων της ΙΒΜ για Ελλάδα και Κύπρο, που υποστήριξε το εν λόγω Forum αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας της κατάλληλης ψηφιακής υποδομής (foundation layer) που θα επιτρέψει την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης ευρείας κλίμακας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής κάθετων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο της Υγείας όπως π.χ. στον τομέα της ογκολογίας, των ιατρικών απεικονίσεων, και της ανακάλυψης φαρμάκων. (drug discovery). Τέλος, επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας ενός συγκεκριμένου πλαισίου και πολιτικών για την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των ασθενών προς την τεχνολογία, απαραίτητο στοιχείο για να εδραιωθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κρίσιμο χώρο της υγείας. Σημείωσε δε ότι η ΙΒΜ έχει ορίσει συγκεκριμένες αρχές για το Ethical AI που μπορούν να συνεισφέρουν και σε τοπικό επίπεδο προς την κατεύθυνση αυτή.

Επίσης, η Ευρωβουλευτής κα Εύα Καϊλή, τόνισε, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει να υπάρξει εναρμόνιση και πρόσβαση των εταιρειών σε δεδομένα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις νέες εταιρείες, αλλά και τους επιστήμονες να μπορέσουν να επεξεργαστούν δεδομένα και να βρουν λύσεις. Το σχέδιο για την ανάπτυξη της ΤΝ αναφέρεται σε 20 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θ’ αναπτυχθούν πάρα πολλές λύσεις, θα βοηθήσει πολύ τις μικρές επιχειρήσεις, θα υπάρχει funding για public and private partnerships, θα υπάρξουν centers of excellence, δηλαδή κέντρα για αριστεία και επεξεργασία δεδομένων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη -και προσπαθούμε να φέρουμε και στην Ελλάδα ένα- για να την τροφοδοτήσει. Θα γίνει προσπάθεια update και ενδυνάμωσης του GDPR, ώστε να έχει δικαίωμα ο πολίτης, αν κάποιος κάνει κατάχρηση των προσωπικών του δεδομένων.

Ο Ευρωβουλευτής, κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει τη στρατηγική και το πλαίσιο, όχι μόνο για τη δική της πορεία, αλλά και το πλαίσιο για τις επόμενες κυβερνήσεις που θα έρθουν. Κι αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι που λείπει από την ελληνική πραγματικότητα.

Στην κλειστή συνάντηση συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Ανάπτυξης, του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών Υγείας, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιρειών Υγείας και Πληροφορικής καθώς και εκπρόσωποι Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Τα συμπεράσματα από τη συζήτηση θα κατατεθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπόψη του Υφυπουργού κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλου, καθώς και στο Υπουργείο Υγείας, υπόψη του Υφυπουργού κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, ώστε να ληφθούν υπόψη και να συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της Υγείας.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στοχεύει στη διοργάνωση και άλλων τέτοιων ανάλογων συζητήσεων πάνω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και της επιρροής της σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.
Αυτή ήταν η δεύτερη κατά σειρά κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και με την υποστήριξη της εταιρίας Microsoft και της εταιρίας IBM.

Δελτίο Τύπου

Ο Αλέξανδρος Παππάς είναι ο πιο παλιός συνεργάτης του Techblog και επωμίζεται την επικοινωνία του site με τις εταιρείες καταγράφοντας όλα τα νέα τεχνολογίας από την ελληνική αλλά και την διεθνή ειδησεογραφία. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει στην Αγγλία και σήμερα διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία στην Χαλκιδική.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Business Apple ChatGPT Elon Musk

iOS 18: Ο Elon Musk απειλεί να απαγορεύσει τις συσκευές Apple επειδή ενσωματώνουν το ChatGPT

Ο Elon Musk απείλησε να απαγορεύσει τις συσκευές Apple από τις εταιρείες του λόγω της ανακοίνωσης της Apple ότι ενσωματώνει το ChatGPT.

Business Apple featured WWDC

Apple WWDC 2024: Όλες οι φήμες για το event

Το Worldwide Developers Conference (WWDC) της Apple έχει οριστεί για σήμερα,10 Ιουνίου, και η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι στο επίκεντρο όλων των ανακοινώσεων.

Business Apple NVIDIA

H Nvidia έχει πλέον αξία 3 τρισεκατομμύρια δολάρια – Ξεπέρασε την Apple

Η Nvidia ξεπέρασε την Apple και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια εταιρεία μετά τη Microsoft, “σπάζοντας” το φράγμα των 3 τρισ. δολαρίων.

Business Apple featured WWDC

Apple: Moιράστηκε το χρονοδιάγραμμα για τo WWDC 2024 – Πότε θα ανακοινωθεί το iOS 18

Η Apple μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που έχει ετοιμάσει για το Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών (WWDC) του 2024.