Ολοκλήρωση των εργασιών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ

, Ολοκλήρωση των εργασιών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤΜε επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 2ου τριήμερου διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ με θέμα «Οι Παγκόσμιες Δυναμικές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου- Εxploring the Global Dynamics of Broadband Internet». Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου (Σάββατο, 2 Ιουνίου 2007) ήταν αφιερωμένη στις διεθνείς εφαρμογές του ευρυζωνικού διαδικτύου ενώ έμφαση δόθηκε στις ρυθμιστικές ενέργειες για την προαγωγή τους.

Περαιτέρω, αναλύθηκε η σημασία του ευρυζωνικότητας για τη Δημόσια Διοίκηση, την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Παιδεία και την Επιχειρηματικότητα.

Κεντρικοί ομιλητές της δεύτερης ημέρας ήταν ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας. Επίσης, ομιλία απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής της Ρουμανίας, κ. Dan Georgescu.
Ο κ. Λιάπης χαρακτήρισε το Συνέδριο της ΕΕΤΤ σημαντικό θεσμό στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην χώρα μας το οποίο έχει κατοχυρωθεί ως μια εστία καταγραφής και αποκωδικοποίησης της πλέον πρόσφατης γνώσης, της εμπειρίας αλλά και των βέλτιστων πρακτικών για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας. Επιπλέον, ο κ. Υπουργός υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί με επιτυχία η ΕΕΤΤ, με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και παρεμβάσεων, στην προώθηση των ευρυζωνικής πρόσβασης των πολιτών σε δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην προσπάθεια αυτή.

Όπως ανέφερε ο κ. Λιάπης, «Είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό ότι από τον Μάρτιο του 2006, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Ν.3431/2006 ο συνολικός αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών από 225.000 υπερβαίνει πλέον τις 685.000. Παράλληλα βαίνει αυξανόμενος και ο αριθμός των νέων ευρυζωνικών γραμμών που προστίθενται κάθε τρίμηνο στην υφιστάμενη βάση, συντελώντας στην αύξηση της διείσδυσης στον πληθυσμό η οποία ξεπερνά το 6,2% (Μάιος 2007). Επίσης, ιδιαίτερης μνείας χρήζει η ανάπτυξη ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών στο δίκτυο πρόσβασης. Οι επενδύσεις των εναλλακτικών παρόχων σε διάφορα στάδια της κλίμακας επενδύσεων αποκτούν κρίσιμη μάζα καθώς και δυναμική. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των αδεσμοποιημένων τοπικών βρόχων (LLU) τον περασμένο μήνα είχε ξεπεράσει τους 58.000. Οι εξελίξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές δεδομένων των εγγενών προβλημάτων που δημιουργεί η ανύπαρκτη, μέχρι σήμερα, εναλλακτική της χάλκινης, υποδομής στο δίκτυο πρόσβασης. Παρ’ όλες τις θετικές ενδείξεις δε εφησυχάζουμε……. Το μέλλον διαφαίνεται ευοίωνο και απαιτείται η συστηματική προσήλωση. Απαιτείται η συνεισφορά όλων των φορέων. Για να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα καταστήσει, ελπίζω σύντομα, την ευρυζωνικότητα «κοινό τόπο» στην χώρα μας. Θα αποτελέσει άξονα ευημερίας. Θα αποτελέσει παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής όλων των ελλήνων».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, επικεντρώθηκε στην ομιλία του στον στόχο της ψηφιακής σύγκλισης τονίζοντας τα εξής:« Όλοι, πλέον, συμφωνούμε στην ανάγκη να επιταχύνουμε το βηματισμό μας, ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος στον τομέα των υποδομών και των εφαρμογών. Απόφασή μας είναι να εντείνουμε τις δράσεις και να προωθήσουμε όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να γεφυρώσουμε, το συντομότερο δυνατό, το «ψηφιακό χάσμα» που χωρίζει τη Χώρα μας από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της «ψηφιακής σύγκλισης» είναι κορυφαίας σημασίας για την κυβέρνηση. Για το στόχο αυτό αναπτύσσουμε δράσεις που εστιάζουν σε τρεις παράλληλους άξονες: Την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε νέες σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές, την ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος, την ανάπτυξη νέων προηγμένων εφαρμογών και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Αναφερόμενος στο ψηφιακό χάσμα ο κ. Σιούφας δήλωσε: «Το ψηφιακό χάσμα είναι εθνικό πρόβλημα, από την αντιμετώπιση του οποίου θα κριθεί το μέλλον της Οικονομίας μας. Η Σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην παροχή κάθε διευκόλυνσης στους σπουδαστές και φοιτητές, κατά κύριο λόγο, για τη χρήση των εργαλείων της επανάστασης που είναι η ευρυζωνικότητα έχει προφανώς σχέση με την πεποίθηση ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας σε μια οικονομία της γνώσης θα στηριχθεί στην ποιότητα των παραγόμενων επιστημονικών εμπορικών τεχνολογικών αγαθών και υπηρεσιών, που παράγονται με τη βοήθεια των συγχρόνων τεχνολογιών. Είναι προφανώς απαραίτητο να εφοδιάσουμε τους νέους μας με τα μέσα εκείνα που θα τους κάνουν ικανούς να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο την παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία’».

Η τρίτη και τελευταία μέρα του Συνεδρίου ( 3 Ιουνίου) επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της Ελληνικής πραγματικότητας του Ευρυζωνικού Διαδικτύου φιλοξενώντας τις απόψεις της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και εκπροσώπων καταναλωτών. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ERG) κ. Roberto Viola, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Νεράντζης ,και ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Βασίλειος Ασημακόπουλος. Επίσης ομιλία απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Ιωάννης Οικονόμου.

Ο κ. Viola, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επεσήμανε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του ERG είναι η προώθηση της ευρυζωνικότητας και των δικτύων νέας γενιάς. Τόνισε δε ότι οι επενδύσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους. O κ. Viola ανέφερε επίσης ότι μείζον θέμα συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το θέμα του λειτουργικού διαχωρισμού των παρόχων που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά (incumbents), καθώς και ότι πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση από την Ομάδα ERG τα χαρακτηριστικά των Δικτύων Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Νext Generation Access Networks).

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Νεράντζης, συνεχάρη την ΕΕΤΤ για τη συμβολή της στην προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την αξιοποίηση των εθνικών πόρων, όπως το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αναφερόμενος στην ανακοίνωση της Επιτρόπου Viviane Reding για την επικείμενη αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο κ. Νεράντζης επεσήμανε: «Η αναθεώρηση αυτή θα ανοίξει ένα σημαντικό διάλογο και θ’ αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση τόσο για τα κράτη – μέλη όσο και για τους παράγοντες της αγοράς. Μια λοιπόν που σήμερα συζητούμε για την ευρυζωνικότητα και την σημασία της, την επίδραση, τον αντίκτυπο, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, θεωρώ ότι ίσως είναι η ώρα να ανοίξει ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η ευρυζωνικότητα στο προσεχές μέλλον να περιληφθεί στην καθολική υπηρεσία. Οι συζητήσεις σχετικά με την ευρυζωνική καθολική υπηρεσία αφορούν βεβαίως το πολύ ευρύτερο ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στο σύνολο της ‘κοινωνίας της πληροφορίας’. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι η καθολική υπηρεσία «είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για όσους οι οικονομικοί πόροι ή η γεωγραφική θέση δεν τους επιτρέπουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες που διατίθενται ήδη στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών».

Ο Κώστας Βλαχάκης είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, αρθρογραφεί από το 1999 και είναι δημιουργός των site τεχνολογίας Techblog.gr και Autonomous.gr. Έχει συνεργαστεί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ήταν συμπαρουσιαστής στην εκπομπή τεχνολογίας Escape στην ΕΤ1 και ραδιοφωνικός παραγωγός στο σταθμό Αθήνα 984. Επίσης έχει αρθρογραφήσει στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Καθημερινή και Παραπολιτικά, πάντα για θέματα τεχνολογίας. Μάθετε περισσότερα για τον Κώστα στο Magikokopidi.gr.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Business CES 2014 Huawei

Huawei, Αρκετά καλό το 2013, στόχος τα 80 εκατομμύρια συσκευές για το 2014

Στη συνέντευξη τύπου της Huawei στην έκθεση CES 2014 στο Las Vegas, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Colin Giles έκανε μια ανασκόπηση του 2013 και στάθηκε στη μετάβαση της εταιρείας, αναφορικά με τη στρατηγική της. Ανέφερε τη μετάβαση από μια εταιρεία που σχεδίαζε και κατασκεύαζε συσκευές σύμφωνα με το τι ζητούσαν άλλες εταιρείες, σε μια εταιρεία […]

Business CES 2014 Pebble Pebble smartwatch

Pebble Steel, Έξυπνο μεταλλικό ρολόι, κομψό και με App store

Φαίνεται πως η χρονιά που διανύουμε θα μας χαρίσει επιπλέον τεχνολογικές καινοτομίες αφου η εταιρεία Pebble, η οποία μετά το περσινό Pebble Smartwatch, παρουσίασε στη CES 2014 το διάδοχό του, το Pebble Steel, ένα smartwatch σε μεταλλικό σώμα, μόνο που μαζί με το ρολόι χειρός που παρουσίασε, ανακοίνωσε και το App store καθώς και νέους […]

Business CES 2014 NVIDIA NVIDIA Tegra 5

Nvidia, Ανακοίνωσε τον Tegra K1 με 192 πυρήνες GPU και αρχιτεκτονική Kepler

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Nvidia παρουσίασε το διάδοχο του Tegra 4 με την ονομασία Nvidia Tegra K1, ο οποίος θα εφοδιάσει τις φορητές συσκευές τη χρονιά που διανύουμε. Το SoC είναι εφοδιασμένο με 192 GPU cores και βασίζεται στην αρχιτεκτονική Kepler και είναι η τελική έκδοση του Nvidia Tegra 5 chip που […]

Events

SYSTEMS 2008, Διεθνής έκθεση για computers, software & τηλεπικοινωνίες στο Μόναχο

Η έκθεση SYSTEMS θα διεξαχθεί στο νέο εκθεσιακό χώρο του Μονάχου, στο παλιό αεροδρόμιο Riem, στις 21 – 24.10.2008. Είναι η δεύτερη σε μέγεθος έκθεση στον τομέα της εφαρμοσμένης πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη Γερμανία. Οι διοργανωτές της SYSTEMS θεωρούν ως βασικό πλεονέκτημα της έκθεσης την άμεση αποτελεσματικότητά της, αποσκοπώντας ταυτόχρονα στην αύξηση της ποιότητας […]