Ελλάδα, Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον [μελέτη]

Συνεχίστηκε η φθίνουσα πορεία του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα και για το έτος 2010, όπως δείχνει η νέα μελέτη 2011 που εκπόνησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ICAP για την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (EEKT).

Ο μεγαλύτερος σε επενδύσεις κλάδος στην Ελλάδα και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ευρώπη συνεχίζει την πτωτική του πορεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, του πολύπλοκου και δυσλειτουργικoύ νομικού πλαισίου αδειοδότησης των σταθμών βάσης, της μη λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων.

, Ελλάδα, Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον [μελέτη]

Συνεχιζόμενη κάμψη μεγεθών
Για το 2010, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.571 εκ., καταγράφοντας μείωση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 38% από το υψηλότερο σημείο του. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν στα € 1.143 εκατ., μείωση που αντιστοιχεί σε 18,9% σε σχέση με το 2009, και 35% σε σχέση με το 2008. Αντίστοιχες εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2011, δείχνουν ότι η πτώση συνεχίζεται φτάνοντας το 21,3%.

Απουσία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, ελλιπές θεσμικό πλαίσιο & αδυναμία Δημόσιας Διοίκησης να το εφαρμόσει – Σημαντικές παράμετροι
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επενδύσεις παρουσιάζουν πτωτική τάση και μειώνονται ταχύτερα από το ΑΕΠ. Το 2010 μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 2009, ενώ το 2011 θα είναι η πρώτη χρονιά που οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές θα είναι σχεδόν μηδενικές.

Το δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο οδήγησε τον κλάδο σε σπατάλη,19 περίπου εκατ. ευρώ για το 2010 για αποξήλωση και επανατοποθέτηση σταθμών βάσης, οι οποίες οφείλονταν σε ασάφειες του υφιστάμενου Νομικού πλαισίου. Υπενθυμίζεται ότι η ψήφιση νέου Νόμου είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι πριν τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηματισμό η διαδικασία κατάθεσής του στη Βουλή είχε σχεδόν ολοκληρωθεί.

Σήμερα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα συνεχίζει να έχει τον μικρότερο αριθμό αδειοδοτημένων κεραιών, τους μεγαλύτερους χρόνους καθυστερήσεων και τον μεγαλύτερο αριθμό εμπλεκόμενων αρχών για την αδειοδότηση των σταθμών βάσης.

Υπέρμετρη φορολογία – Η υψηλότερη στην ΕΕ – Τροχοπέδη της ανάπτυξης
Μία από τις βασικές αιτίες για τη μείωση των εσόδων του Κλάδου, και κατά συνέπεια των επενδύσεων και της συνεισφοράς στα δημόσια έσοδα, είναι η υπέρμετρη φορολογία, η οποία ως ποσοστό της τιμής συνέχισε να αυξάνεται σταθερά και να βρίσκεται πλέον στο 26.4%. Οι συνεχείς αυξήσεις έμμεσων φόρων στον Κλάδο έχουν ως αποτέλεσμα πάνω από το 51% της συνεισφοράς του στο ΑΕΠ να απορροφάται από το δημόσιο (1.862 εκ. € το 2010).

Η Ελλάδα έχει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (ΦΠΑ + Ειδικό Τέλος) από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνέπεια της υπερβολικής έμμεσης φορολόγησης είναι η αντίστοιχη μείωση των συνολικών δημοσίων εσόδων, η οποία για το 2010 έφτασε το -3,3% σχεδόν τριπλάσια μείωση, σε σχέση με το 2009 που ήταν -1,1%, όπως σχετικά καταλήγει η μελέτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος στην Ελλάδα έχει απορροφήσει πλήρως τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων με αποτέλεσμα οι τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής να μειώνονται συνεχώς (-18,1% το 2010). Το 2010, ο Κλάδος της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα προσέφερε στους καταναλωτές τη χαμηλότερη τιμή προ φόρων και τη μεγαλύτερη πτώση τιμών (-28,3%) συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Στην 20η θέση η Ελλάδα στην ΕΕ στην κινητή ευρυζωνικότητα
Με ποσοστό 24,7%, στη διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας η Ελλάδα τείνει να προσεγγίσει το μέσο όρο της ΕΕ 26,2%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των smartphones και στις αντίστοιχες 3G συνδέσεις, και όχι στη διείσδυση του mobile internet, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, ο κλάδος παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση έναντι της Ευρώπης στην ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων (εκτός SMS), παρά το γεγονός ότι διεθνώς αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

Παρά την κάμψη, η Κινητή από τους βασικότερους κλάδους για τα Δημόσια Έσοδα
Παρά την κάμψη των βασικών οικονομικών δεικτών, η Κινητή Τηλεφωνία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς για τα δημόσια έσοδα, με το ΑΕΠ του κλάδου το 2010 να ανέρχεται σε 3.645 εκ. ευρώ, δηλαδή 1,6% του ΑΕΠ (319 εκατ. μειωμένο από το 2009).

Τα δε εισοδήματα που δημιουργεί υπολογίζονται ότι ανέρχονται σε 3,5% του ΑΕΠ ενώ συνολικά (άμεση και έμμεση συνεισφορά) φτάνουν το 8,3%, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο που προσφέρει ο τραπεζικός κλάδος ή οι κατασκευές στο δημόσιο.

Προϋποθέσεις για ανάπτυξη
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μεταβολές στη φορολογία και το θεσμικό πλαίσιο της αδειοδότησης των σταθμών βάσης θα είχε θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και μεγάλη αύξηση στα δημόσια έσοδα.

Σταδιακή κατάργηση του ειδικού τέλους οδηγεί σε μείωση των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής με αποτέλεσμα να αυξάνει η ζήτηση για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων.

Παράλληλα, απλοποίηση/ επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τη διασφάλιση της λειτουργίας των σταθμών βάσης επιτρέπει στους παρόχους να θέσουν σε προτεραιότητα την ανάπτυξη των δικτύων, εξέλιξη που θα υποστηρίξει τη ζήτηση για μεταφορά δεδομένων και θα επιτρέψει την παροχή και αυξημένη διείσδυση νέων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι βάση της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθε 10 ποσοστιαίες μονάδες διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 0,6% σε ανεπτυγμένες χώρες ενώ κάθε 10 ποσοστιαίες μονάδες διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων (είτε μέσω κινητής είτε μέσω της σταθερής) αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 1,21%.

Σχετικά με τη μελέτη
Η μελέτη με αντικείμενο την Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα εκπονήθηκε από την ICAP GROUP ΑΕ και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας). Η μελέτη ανατέθηκε από τις εταιρείες του κλάδου COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E., VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008.

Η πρώτη ανανέωση στοιχείων της μελέτης ανατέθηκε από την Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009, ενώ επόμενες επικαιροποιήσεις έγιναν τον Ιούνιο 2010, τον Οκτώβριο 2010 και με το παρόν κείμενο «Ο Κλάδος της Κινητής Τηλεφωνίας στο Νέο Περιβάλλον» τον Αύγουστο 2011.

Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τις προοπτικές του κλάδου μέσα από τις δυσκολίες που δημιουργούν το οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον και να αναδείξει την επίδραση των προοπτικών αυτών στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις επιχειρήσεις του κλάδου στη χώρα μας και διεθνώς, συνεντεύξεις με στελέχη των εταιρειών καθώς και στοιχεία από δευτερογενείς πηγές (Στατιστικές υπηρεσίες και σχετική διεθνής βιβλιογραφία).

www.eekt.gr

Ο Αλέξανδρος Παππάς είναι ο πιο παλιός συνεργάτης του Techblog και επωμίζεται την επικοινωνία του site με τις εταιρείες καταγράφοντας όλα τα νέα τεχνολογίας από την ελληνική αλλά και την διεθνή ειδησεογραφία. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει στην Αγγλία και σήμερα διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία στην Χαλκιδική.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

2 Σχόλια
παλαιότερο
νεώτερο
Inline Feedbacks
View all comments
Χρήστος Στάμος

Παρά κάποια στοιχεία που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (όντως το νομικό πλαίσιο για εγκατάσταση κεραιών είναι προβληματικό και ορθώνει συνεχώς εμπόδια, πράγματι στην Ελλάδα οι υπηρεσίες κινητής φορολογούνται περισσότερο από οποιαδήποτε χώρα της Δύσης) τα συμπεράσματα είναι προκλητικά και ασόβαρα.

Οι Ελληνικές εταιρείες κινητής λειτουργούν ως ένα από τα πιο σκανδαλώδη καρτέλ ολόκληρης της Ευρώπης, ανεβάζουν τιμές σε συγχορδία, συμφωνούν για να παρέχουν πανομοιότυπες υπηρεσίες, και γενικά λειτουργούν έξω από κάθε έννοια ανταγωνισμού και αγοράς.

Τα αποτελέσματα είναι προφανή στις τιμές, καθώς, για παράδειγμα, στην Αγγλία, με πολύ υψηλότερο μέσο εισόδημα, με 37 ευρώ ο καταναλωτής αγοράζει πρόγραμμα με απεριόριστα λεπτά προς όλα τα δίκτυα, απεριόριστα δεδομένα, και απεριόριστα μηνύματα (όταν στην Ελλάδα ακόμα και τα προγράμματα των 150 ευρώ δεν προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες!) και στην Γερμανία το iphone 4 προσφέρεται προς 80 ευρώ με συμβόλαιο των 45 ευρώ τον μήνα (όταν στην Ελλάδα, με συμβόλαιο της ίδια τιμής και ίδια δέσμευση στο συμβόλαιο η συσκευή δίνεται στα… 450 ευρώ!!!).

Ας μην προκαλούν την νοημοσύνη μας με τις πληρωμένες έρευνές τους οι κύριοι του καρτέλ κινητής της Ελλάδας, λοιπόν.

Solon

Συμφωνώ και επαυξάνω. Πρόσφατα οι δυο μεγάλες εταιρείες κινητής στην Ελλάδα κατήργησαν τα ¨απεριόριστα¨ προγράμματα mobile internet που ήταν απεριόριστα μόνο κατ’ όνομα αφού είχαν όριο τα 30gb το μήνα. Πλέον με τα ίδια χρήματα αγοράζεις μόνο 10gb το μήνα! Περιττό να αναφέρω ότι οι τιμές είναι σχεδόν οι ίδιες και στις 2 εταιρείες. Που είναι η Ε.Ε.Τ.Τ. τώρα και γιατί δεν μιλάει; Για να μην μιλήσουμε για το γεγονό ότι η Vodafone δεν έχει πληρώσει ακόμα το πρόστιμο που της επιβλήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet Vodafone

Vodafone RED: Προσφορά για την πιο ρομαντική γιορτή του χρόνου

Με την ενεργοποίηση δύο νέων συνδέσεων, όλοι οι νέοι ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου Vodafone RED 5GΒ γιορτάζουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Internet COSMOTE

Pαyzy pro: Νέα εφαρμογή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ήδη περισσότερες από 400 επιχειρήσεις αξιοποιούν καθημερινά τα οφέλη του payzy pro, τέσσερις μόλις μήνες μετά την εμπορική του διάθεση.

Internet Vodafone

Vodafone: Απεριόριστα data για 5 ημέρες μόνο με 1,90€ και κλήρωση για 4 iPhone 15 Plus

Η Vodafone προσφέρει απεριόριστα data για 5 ημέρες μόνο με 1,90€ ώστε όλοι οι συνδρομητές να μοιραστούν τις μοναδικές στιγμές των χειμερινών εμπειριών τους χωρίς περιορισμούς.

Business Vodafone

Vodafone Posidonia: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση σε Πάρο και Αντίπαρο

Με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, χαρτογραφήθηκαν συνολικά 174,57 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης βυθού, μέσα από 58 υποθαλάσσιες λήψεις περιμετρικά των νησιών, συνολικής διάρκειας 20,3 ωρών.