Drones: Τι θα ισχύει στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου 2017

Τα drones έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και μέχρι τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα σαφές για το τι ισχύει και τι όχι για τους κατόχους τους. Εχθές Δευτέρα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS).

Ο νέος κανονισμός για τη χρήση drones θα ισχύσει στη χώρα μας από 1η Ιανουαρίου του 2017 και με τη βοήθεια του pttl.gr (που τον μελέτησε) θα δούμε τι προβλέπει.

Αρχικά να σημειωθεί ότι βάσει του άρθρου 22/32916-32917 ορίζεται ότι οι χειριστές μπορούν να δεχτούν πρόστιμα βάσει του Κώδικα Αεροπορικού δικαίου που κυμαίνονται από 500 μέχρι 250.000 ευρώ, πρόστιμα που δεν απαλλάσσουν τον χειριστή από ποινικές ευθύνες.

Ο νέος κανονισμός για την πτήση drones που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα από 1/1/2017:

Κατηγορίες των ΣμηΕΑ:
– Ανοιχτή (Open), ΣμηΕΑ μέχρι 25 κιλά
Έχει τρεις υποκατηγορίες: Μίνι Συστήματα ΣμηΕΑ (CAT A0) μέχρι 1 κιλό, Πολύ Μικρά Συστήματα ΣμηΕΑ (CAT A1) από 1 μέχρι 4 κιλά (με υποχρεωτική χρήση αυτόματου περιορισμού των απαγορευμένων περιοχών – Geofencing), Μικρά Συστήματα ΣμηΕΑ (CAT A2) από 4 μέχρι 25 κιλά (με υποχρεωτική χρήση αυτόματου περιορισμού των των απαγορευμένων περιοχών – Geofencing)
– Ειδική (Specific)
– Πιστοποιημένη (Certified)

Κανόνες ασφαλείας οι οποίοι ισχύουν για όλες τις κατηγορίες (εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από την ΥΠΑ). Τα ΣμηΕΑ πρέπει να ίπτανται:
– κάτω από τα 400 πόδια (120 μέτρα). Στην περίπτωση της ανοιχτής κατηγορίας το μέγιστο όριο είναι τα 400 πόδια (120 μέτρα) και στην περίπτωση της υποκατηγορίας Cat A0 το όριο είναι 50 μέτρα. Αυτή η οδηγία ισχύει εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από την ΥΠΑ
– εκτός περιμέτρου 8 χιλιομέτρων από αεροδρόμια
– εκτός απαγορευμένων ζωνών που ορίζονται από κρατικούς φορείς και δημοσιεύονται με απόφαση της ΥΠΑ
– όχι πάνω από ανθρώπους
– όχι πάνω από συγκεντρώσεις ανθρώπων (εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια για πτήσεις πάνω από συγκεντρώσεις και το ΣμηΕΑ έχει εξοπλισμό όπως αλεξίπτωτο, αφρώδες υλικό ή πολύ μικρό βάρος σώματος)
– όχι πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις
– όχι πάνω από σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, φυλακές
– όχι πάνω από αρχαιολογικούς χώρους
– όχι πάνω από περιοχές περιβαλλοντολογικής προστασίας
– όχι πάνω από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας
– μέχρι μισή ώρα πριν την ανατολή και μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου
– σε μέγιστη απόσταση 500 μέτρων από τον χειριστή ώστε να υπάρχει οπτική επαφή (εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από την ΥΠΑ)
– σε μεγαλύτερη απόσταση των 500 μέτρων με επέκταση οπτικής επαφής (EVLOS) μέσω οθόνης και Live εικόνας από την κάμερα του ΣμηΕΑ (με όριο την εμβέλεια του συστήματος). Σε αυτή την περίπτωση το ΣμηΕΑ μπαίνει στην Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία.

Ο χειριστής πρέπει:
– να έχει εγγραφεί στα μητρώα της ΥΠΑ (ιδιοκτητών, κατόχων, και χειριστών)
– να ενημερώσει την ΥΠΑ για αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων
– να έχει καταχωρήσει μέσω αίτησης το ΣμηΕΑ στη ειδικό Μητρώο ή Νηολόγιο της ΥΠΑ (η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά από τη σελίδα της ΥΠΑ) και να διατηρεί το Πιστοποιητικό Νηολόγησης ΣμηΕΑ σε άριστη κατάσταση. Η επιλογή της κατηγορίας που θα μπει το ΣμηΕΑ γίνεται από την ΥΠΑ βάση και άλλων κριτηρίων εκτός των κιλών
– να έχει σε εμφανές σημείο στο ΣμηΕΑ τον αριθμό καταγραφής στο Νηολόγιο της ΥΠΑ (με πινακίδα ή ανεξίτηλο μαρκαδόρο)
– να έχει βεβαίωση του κατασκευαστή ισχύουσα στην Ε.Ε για τη γενική ασφάλεια του ΣμηΕΑ (άρθρο 19/32914)
– να έχει δηλώσει ότι έχει ενημερωθεί για τις απαγορευμένες περιοχές σύμφωνα με τη σελίδα της ΥΠΑ ή ότι έχει λάβει σχετική άδεια (αρθρο 19/32914)
– για επαγγελματική δραστηριότητα (σε όλες τις κατηγορίες της Ανοιχτής) ή αν το ΣμηΕΑ ανήκει στις κατηγορίες Ειδική και Πιστοποιημένη να έχει άδεια χειριστή ΣμηΕΑ
– για επαγγελματική δραστηριότητα να έχει άδεια αεροπορικής εκμετάλλευσης
– να έχει ασφαλισμένο το ΣμηΕΑ (άρθρο 19/1.6/32914) για επαγγελματική δραστηριότητα σε όλες τις κατηγορίες, για τη κατηγορία CAT A2, για τις κατηγορίες Ειδική, Πιστοποιημένη
– για πτήσης που είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων να υποβάλλει ηλεκτρονικά σχέδιο πτήσης (μέσω της ιστοσελίδας της ΥΠΑ, όπου φαίνονται και οι ζώνες απαγόρευσης πτήσεων). Επιπλέον πρέπει να έχει καταχωρήσει το τηλέφωνο του στην ΥΠΑ και να είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με την ΥΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια πτήσης.
– να δηλώνει τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες του ΣμηΕΑ, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ
– να δηλώσει εγγράφως στην ΥΠΑ απώλεια, κλοπή, καταστροφή ή πώληση του ΣμηΕΑ και απώλεια, κλοπή, καταστροφή του Πιστοποιητικού Νηολόγησης ΣμηΕΑ (απαιτείται ένορκη βεβαίωση και καταβολή αντίστοιχου παράβολου)
– να ζητήσει τη διαγραφή του ΣμηΕΑ από το Μητρώο σε περίπτωση απόσυρσης, με την καταβολή ανάλογου παραβόλου

Προϋποθέσεις για την καταχώρηση του ΣμηΕΑ στο ειδικό μητρώο/νηολόγιο της ΥΠΑ και την έκδοση του Πιστοποιητικού Νηολόγησης ΣμηΕΑ (το οποίο ειδικά για επαγγελματική χρήση πρέπει να έχει ο χειριστής πάντα μαζί του):
– ο χειριστής να έχει καταχωρηθεί στα μητρώα της ΥΠΑ (ιδιοκτητών, κατόχων, και χειριστών). Απαιτείται επικύρωση ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ και συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στη σελίδα της ΥΠΑ. Επιπλέον όταν το ΣμηΕΑ θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς απαιτείται αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (άρθρο 11/32911).
– κατάθεση αίτησης του ιδιοκτήτη του ΣμηΕΑ, πριν την πρώτη πτήση με στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνσης κατοικίας, τύπος συσκευής, σειριακού αριθμού, καταστήματος αγοράς και ημερομηνία αγοράς
– αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του ιδιοκτήτη του ΣμηΕΑ (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του ΣμηΕΑ (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– υπεύθυνη δήλωση ότι το ΣμηΕΑ δεν είναι καταχωρημένο σε μητρώο άλλου κράτους (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– για ιδιοκατασκευές, φωτογραφία του ΣμηΕΑ (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– καταβολή παραβόλου (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)

Χρήση ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς σε όλες τις κατηγορίες της Ανοιχτής και για τις κατηγορίες Ειδική και Πιστοποιημένη πρέπει να υπάρξει άδεια από την ΥΠΑ/Δ1 Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης (άρθρο 19/1.5/32914), η οποία έχει 12μηνη ισχύ και πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για αυτό πρέπει:
– να γίνει αίτηση
– να υπάρχει βεβαίωση εγγραφής του ιδιοκτήτη στα μητρώα της ΥΠΑ (ιδιοκτητών, κατόχων, και χειριστών)
– να υπάρχει βεβαίωση εγγραφής του ΣμηΕΑ στο νηολόγιο της ΥΠΑ
– να κατατεθεί αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
– να υπάρχει άδεια πτητικής ικανότητας χειριστή
– να υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο (κάλυψη έως 150.000 για υλικές ζημιές και μέρι 1.000.000 για σωματικές βλάβες – άρθρο 14/32912)
– να πληρωθεί παράβολο (το οποίο απαιτείται κάθε 12μηνο)

Για έκδοση άδειας χειριστού ΣμηΕΑ (για επαγγελματική δραστηριότητα) ισχύουν τα παρακάτω:
– αίτηση στην ΥΠΑ/Δ2
– βεβαίωση συμπλήρωσης του 18ου έτους ηλικίας
– πιστοποιητικό υγείας αντίστοιχου του ελεγκτού εναερίου κυκλοφορίας (ισχύει για την Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία)
– πρόσφατη εμπειρία σε πτήση ΣμηΕΑ που αποδεικνύεται με 4 απογειώσεις και προσγειώσεις ενώπιον πιστοποιημένου ή αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
– απολυτήριο Γυμνασίου
– βεβαίωση επιπέδου γνώσης της αγγλικής (ισχύει για την Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία)
– βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης θεωρητικών μαθημάτων γνώσεων σε θέματα πολιτικής αεροπορίας και γραπτών εξετάσεων ενώπιον αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
– βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής εξέτασης ενώπιον αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
– καταβολή παραβόλου

Τέλος, η ΥΠΑ αναφέρει ότι αναγνωρίζει πτυχία που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη του ICAO, εφόσον τα κριτήρια είναι παρόμοια.

drones ελλάδα, Drones: Τι θα ισχύει στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου 2017

Πηγή

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

30 Σχόλια
παλαιότερο
νεώτερο
Inline Feedbacks
View all comments
John

Ήταν να αγοράσω drone μετά από αυτές τις μα@@@@ δεν θα πάρω τίποτε.

Manolis

@γιατί ρε John αφού σου επιτρέπει να το πετάς μόνο στο σαλόνι σου, δεν αξίζει να δώσεις 1000+ ευρώ;;;;;;; χαχαχα!!!!!

Το 99% των χρηστών ΣΙΓΟΥΡΑ θα καταπατάει όλους τους κανόνες αυτούς!!!

NZ

Και πολύ καλά κάνουν!

Αγγελος

το 99% οχι απλα θα καταπατησει καποιους κανονες. Αλλα θα καταπατησει ΟΟΟΟΛΟΥΣ τους κανονες! χαχαχαχα

Γιαννης

ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ drone ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΠΑΝΤΟΥ ΟΧΙ ΕΧΕΙ!!!!!!ΠΑΕΙ ΤΟ 1000ΑΡΙΚΟ ΤΟΥ phantom ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ…..ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ aerial filming.ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ drone ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ…

miltiad

Drone bureaucracy

Antonis

Γι’ αυτο το λογο η Ελλαδα παει κατα διαολου

Με τετοια γραφειοκρατια δεν προκειται να αντιμετοπιστει κανενα οικονομικο (ή αλλο ) προβλημα.

phantomas

Tα ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ τα drones στην Ελλάδα…Όσοι προλάβετε ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

Διαβάστε τι λέει ο νόμος:

–>ΔΕΝ μπορείς να το πετάς μακρύτερα από 50 μέτρα εάν δεν λάβεις ειδική άδεια από την ΥΠΑ αφού πρώτα υποβάλεις σχέδιο πτήσης και καταχωρήσεις το drone σε ειδικό μητρώο (Αρθρο 5 Παρ 12)
(άρα γιατί να πάρεις DJI Phantom / Mavic για τον κήπο του σπιτιού σου ?)

–>Δεν μπορείς να το πετάς εάν βρίσκεται άλλος άνθρωπος εκτός χειριστή από κάτω χωρίς σχετικά άδεια. (Αρθρο 5 Παρ 4)
(άρα σε βουνά και λαγκάδια)

–>Αφού έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 50 μέτρων το Phantom σου είσαι υποχρεωμένος να το καταχωρύσεις σε ειδικό μητρώο ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ.(Αρθρο 6 Παρ 1/ζ)
(άρα φακελώνεσαι θες δε θες για όποιοδήποτε σοβαρό drone)

–>Αφού ανήκει στην κατηγορία με υποβοήθηση όρασης (μέσω οθόνης…βλέπε DJI Phantom 3,4, Mavic, Karma και κάθε σοβαρό drone) μεταπηδάς σε ειδική ή επαγγελματική κατηγορία και θες ασφάλιση, παράβολα και άδεια. (Αρθρο 19 Παρ 2.2)
(άρα δεν γλυτώνεις ασφάλεια και άδεια και παράβολα!!!)

mourgos1234

Καλα πανε καλα οι ανθρωποι, βαλανε ολες τις γραφειοκρατιες για τα κανονικα αεροσταφη και στα drones. Στο προσχεδιο για διαβουλευση δεν ειχε αυτην την βλακεια με τα 50 μετρα ουτε οτι επρεπε να εισαι συνεχεια διαθεσιμος κατα την πτηση. Αλλα τι λεω, στην Ελλαδα φτιαχνουν νομους για το θεαθηναι και μετα του βαζουν στον κ*λο τους. Εδω δεν γραφουν τα παρανομα παρκαρισμα και οσους περναν με κοκκινο και θα κατσουν να κυνηγανε οποιον πεταει drone ?

mourgos1234

Επισης θα θελα να ηξερα, για την ΕΛΑΣ δεν ισχυει ο περιορισμος των 50 μετρων και η συνεχης επικοινωνια με την ΥΠΑ ? 😛

Kotsos

Για όσους ξέρουν θα τους θυμίσει κάποτε την Νομοθεσία για την αυτόνομη κατάδυση.

shadgr

Καιρός ήτανε να μπει μια τάξη πριν έρθει το χάος..
Λογικό, οι περισσότεροι το βλέπετε σαν παιχνίδι ή έστω ψυχαγωγία (βιντεολήψεις γάμων κλπ).
Φανταστείτε να σας έρθει μια βόμβα στο μπαλκόνι την ώρα που πίνετε καφέ με τις οικογένειες σας.. Ή να πέσει στο κεφάλι μου την ώρα που περπατάω έξω. Ποιός θα μου το πληρώσει αυτό;

Ας σκεφτόμαστε λίγο παραπέρα..

dimpep

Οι κανόνες σίγουρα θα καταπατηθούν, και ίσως είναι και αυστηροί αρκετά. Αλλά αρκετοί το είχαν δει παιχνίδι και το πετούσαν σε περιοχές που δε προβλέπεται, όπως αεροδρόμια. Επίσης, γιατί να περπατάω στο δρόμο και να έχω το φόβο μήπως με παρακολουθεί κάποιο πιτσιρίκι ή κάποιος ματάκιας ή ακόμα καλύτερα να μου πέσει στο κεφάλι;
Οι επαγγελματίες θα εξασφαλίσουν την άδεια και θα συνεχίσουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους. Ο κανονισμός θεωρώ πως είναι για τους ανεγκέφαλους που μέχρι τώρα έκαναν ότι ήθελαν και τα πετούσαν χωρίς να τηρούν κανόνες ασφαλείας

Synthercat

Ναι ρε παιδιά, μαζί σας, να μην υπάρχει φόβος για ζημιές απο drone. Αλλά όχι κι έτσι!
Ας έχει ο χρήστης υποχρεωτικά πάνω στο drone αριθμό ταυτότητας ωστε να είναι υπόλογος αν προκαλέσει κάποιο πρόβλημα σε άτομο ή υλικά αγαθά… τι χαζά είναι όλα τα άλλα;;;;

Οι μπάλες ποδοσφαίρου πιο πολλές ζημιές κάνουν απο ότι τα drone, να τις ασφαλίσουμε κι αυτές;;; ΕΛΕΟΣ.

Και άντε κατανοητό πχ να απαγορεύεται πάνω απο άτομα και συγκεντρώσεις εκτός αν το drone έχει αλεξίπτοτο κτλ… γιατί να δηλώσω σχέδιο πτήσης;;; Πάω κάπου ταξίδι.. που ξέρω ρε παιδιά που θα πετάξω;;; Αν βρεθώ κάπου και έχει ωραία θέα, ναι, θέλω να πετάξω και να τραβήξω βίντεο… μας στερούν ελευθερίες με αυτά που λένε

phantomas

@shadgr Ναι και ο τρομοκράτης που λες με την βόμβα… θα σκιαχτεί μη φάει πρόστιμο από την ΥΠΑ. Εδώ δεν μασάει να σου φέρει βόμβα στα μούτρα σου !! Αφού μπορεί να το πετάξει χωρίς καταχώρηση θα το κάνει. Άρα ΑΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΑΓΟΡΕΥΣΗ ….

Γιαννης

ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΑΚΑ ΠΛΑΚΑ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΤΟ ΕΒΑΛΑ ΣΤΟ CAR ΑΠΟ ΤΩΡΑ…ΚΡΙΜΑ ΠΟΛΥ ΚΡΙΜΑ

Χρηστος

Aυτο με το μιση ωρα πριν και μιση ωρα μετα την δυση του ηλιου ειναι πολυ ηλιθιο και σιγα μην τηρηθει

Σ.Ελευθεριάδης

καλή η νομολογία και οποιοδήποτε πλαίσιο το καλό είναι ότι άφησαν εκτός τους ερασιτέχνες και τα παιδιά ,για όλα τα άλλα το πλαίσιο είναι το καλύτερο δυνατό ,έτσι προφυλάσσεται ο κόσμος και επειδή πολλά λέγονται τα ίδια πάνω κάτω ισχείουν και για οτιδήποτε πετάει ελικόπτερα ή αεροπλάνα με τηλεκατεύθυνση .Τουλάχιστον δεν θα είμαι μόνος όταν θα παίρνω τα βουνά για να πετάξω

NZ

@phantomas, ένας λόγος παραπάνω να μπουν μέτρα!
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσος ντόρος όταν γίνεται το αυτονόητο! Εδώ πέφτει το κράξιμο της αρκούδας για παραβίαση ιδιωτικότητας απο εταιρίες κινητής, από google, yahoo, κ.ο.κ. και θα κολλήσετε σε αυτά; Τα drones, εκτός από λήψη βίντεο και φωτογραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ!
Τα πράγματα είναι απλά! Για να φτάσουν στο σημείο να πάρουν αυτά τα μέτρα, σημαίνει ότι θα έχουν γίνει και περίεργα περιστατικά!

@dimpep, σαφώς θα καταπατηθούν! Είναι μέχρι να πέσουν οι πρώτες μηνύσεις….

Γιωργος

Καμια επαφη με την πραγματικοτητα!
Απλα τα πραγματα….

Giorgos

αντε να δούμε καμία τροποποίηση…

Μiltos

Ρε παιδιά , αυτοί δεν είναι κανόνες , είναι γραφειοκρατικός μαραθώνιος…

Wimax

https://postimg.org/image/57vshtwmz/ Δεν θα με πιασουν ουτε φτασουν ΠΟΤΕ. Ολοι οι νομοι ειναι για να καταριπτονται. ! Lets Roll guys. !

ster

αυτα ειναι βλακειες , θα αρκουσε μονο η απαγορευση σε αεροδρομια φυλακες σχολεια και στρατοπεδα,καθως και σε αστικους δρομους.(για τους μπανιστιρτζιδες μιλαω).
σε παρκα, λοφους , βουνα και επαρχια…ελευθερη χρηση παντου.

και εννοειται πως με ολα αυτα η παρανομια θα αγγιζει το 100%.

ΣΤΕΛΙΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παρακαλώ επιθυμώ να ενημερώνομαι για τα νέα σχόλια σε αυτό το άρθρο μέσω email.

Var2apo

Έχουμε επίσης σαν χώρα αυστηρούς νόμους για το τσιγάρο και τι κάπνισμα…

86th

Εγω τωρα τι να το κανω το Drone που δεν μ ειπε κανεις για αδεια και mαλακιες να πεταω 50 μετρα μόνο;

bezilys

Μόνο νόμους ξέρουν να βγάζουν σε αυτό το μπ@@δελο τους, έχουν βαλτει να καταστρέψουν την χώρα μας αλλά πιος φταίει εμείς που τους έχουμε βάλει εκεί και εμείς πρέπει να τους βγάλουμε….

86th

Στο εξωτερικο εμαθα απο φιλο οτι υπαρχουν flight areas για αερομοντελισμος κλπ. Που μπορω εγω εδω στην Αττικη να εξασκησω το Hobby μου. Εχω τρελα με speedflight με drone άσχετα εαν εχει τη δυνατοτητα climbing σε μεγαλο ύψος πουθενα μου λενε δεν επιτρεπεται έλεος

Άγγελος Γεδεών

θα σας παρακαλέσω να με ενημερώσετε μέσω του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου εάν υπάρχει κάποιο μέρος στο μενίδι ή στο ολυμπιακό χωριό για να πετάξω το τετρακόπτερό μου και να εξασκηθώ με τις πτητικές μου δυνατότητες. η απάντησή σας θα μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Business Amazon Drones

H Amazon παραδίδει παραγγελίες με drones σε Καλιφόρνια και Τέξας

Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων οι παραγγελίες αυξήθηκαν για την Amazon που υλοποίησε το πλάνο παράδοσής τους μέσω drones σε Καλιφόρνια και Τέξας.

Gear Drones

Ανίχνευση αντικειμένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο απο drones

Με την τεχνολογία του Verizon 5G Edge και της AWS Wavelength έγινε εφικτή η ανίχνευση αντικειμένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση drones.

Gear Drones

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με πτήση επικίνδυνου drone

Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό με διαδραματίστηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ίσως το πιο σοβαρό που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα.

Gear Drones

Ελληνικό drone θα αναπτύξει η ΕΑΒ σε συνεργασία με τρια Πανεπιστήμια

Η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο φέρει την ονομασία «Αρχύτας» ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και το drone θα είναι έτοιμο σε ενάμιση χρόνο.