13η Έκθεση E.E. | Η πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη

, 13η Έκθεση E.E. | Η πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ΕυρώπηΔόθηκε στη δημοσιότητα η 13η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη, η οποία αντικατοπτρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά το 2007 στην Ελληνική αγορά και εξάρει το ρόλο και τις προσπάθειες της ΕΕΤΤ. Ακολουθούν τα κυριότερα συμπεράσματα μετά από μία πρώτη ανάγνωση της Έκθεσης.

Σχόλια για την Ελλάδα
-Μία θετική πρωτιά για τη χώρα αφορά στη χρήση του αριθμού 116. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες, όπου ο αριθμός αυτός έχει εκχωρηθεί από το Ρυθμιστή σε ιδρύματα για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και είναι η μοναδική χώρα για την οποία αναφέρεται ότι ο αριθμός αυτός έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.
-Μία μεγάλη πρόκληση για τη χώρα αποτελεί η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα διέλευσης, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών.
-Σημαντικό ζήτημα αποτελούν επίσης οι καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκδίκασης προσφυγών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Εφετείου. Η Έκθεση αναγνωρίζει ότι το Διοικητικό Εφετείο έχει συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης καθώς συχνά ολοκληρώνει τις εκδικάσεις υποθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
-Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας συνεχίζονται τα προβλήματα κατά την εγκατάσταση κεραιών, παρά την ψήφιση του νέου νόμου. Τα προβλήματα αυτά αποδίδονται σε καθυστερήσεις στην έκδοση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας.
-Τέλος, γίνεται μνεία στο μεγάλο αριθμό καταγγελιών από πλευράς καταναλωτών. Σύμφωνα με την Έκθεση, στην Ελλάδα οι καταγγελίες αυτές αποτελούν απόρροια της αδυναμίας των παρόχων να ανταποκριθούν στην υψηλή ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών. Η ανάγκη ωστόσο προστασίας του καταναλωτή αποτελεί ευρύτερη, πανευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς η ποικιλία των προσφερομένων προϊόντων μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε σύγχυση. Στην κατεύθυνση αυτή συνιστάται η εντατικοποίηση των προσπαθειών από τα κράτη μέλη για την ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή, με τρόπο όμως που να αποφεύγονται επικαλύψεις στις προσπάθειες μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων φορέων.

Ευρυζωνικότητα & Ελλάδα
-Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας πιστοποιείται από το γεγονός ότι η Ελλάδα βελτίωσε περαιτέρω τη θέση της στον πίνακα της ευρυζωνικής διείσδυσης (27η στο τέλος του 2006, 25η τον Ιούνιο 2007 και 24η το Δεκέμβριο 2007). Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,1% έναντι 20%, δηλαδή διαφορά 11 εκατοστιαίων μονάδων).
-Όσον αφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας το 2007 η Ελλάδα κινήθηκε σημαντικά γρηγορότερα από ότι η Ε.Ε. Συγκεκριμένα η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά το 2007 ήταν 4,7 γραμμές ανά 100 κατοίκους στην Ελλάδα έναντι περίπου 3,7 γραμμών ανά 100 κατοίκους στην Ε.Ε. Ωστόσο η διαφορά αυτή είναι πολύ χαμηλή για να καλύψει τις 11 μονάδες που χωρίζουν την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα από αυτή στην Ε.Ε. (κάτι που η ΕΕΤΤ έχει κατ’ επανάληψη τονίσει το Β εξάμηνο του 2007).
-Η Έκθεση επίσης επισημαίνει τη χαμηλή DSL κάλυψη των αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα.

Κινητή τηλεφωνία
-Οι λιανικές τιμές στην Ελλάδα παραμένουν από τις ακριβότερες στην Ε.Ε., ιδιαίτερα στο καλάθι χαμηλής χρήσης. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται βελτιωμένη στο καλάθι υψηλής χρήσης.
-Τα τέλη τερματισμού σε δίκτυα κινητής παραμένουν σημαντικά ακριβότερα στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (περίπου 11 ευρωλεπτά/λεπτό έναντι 9,7 ευρωλεπτά/λεπτό).

Σταθερή τηλεφωνία
-Τα μερίδια του ΟΤΕ παραμένουν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ενώ σημειώνουν μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
-Όσον αφορά στα τέλη τερματισμού στο δίκτυο του πρώην κρατικού μονοπωλίου, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω του Ευρωπαϊκού μέσου όρου σε όλες τις κατηγορίες (local, single, double) και συγκεκριμένα είναι η 5η φτηνότερη χώρα (local), η 8η φτηνότερη (single) και η 6η φτηνότερη (double).

Σχόλια για την ΕΕΤΤ
-Επισημαίνεται η σημαντική πρόοδος ως αποτέλεσμα της ψήφισης του νέου τηλεπικοινωνιακού νόμου, ο οποίος παρείχε στη Ρυθμιστική Αρχή τα θεσμικά εργαλεία για να επιτελέσει το έργο της και να επιδιώξει την ανάπτυξη της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
-Επικροτείται το έργο της Ρυθμιστικής Αρχής, όσον αφορά στην υλοποίηση του νέου τηλεπικοινωνιακού νόμου και στην έκδοση της απαραίτητης δευτερογενούς νομοθεσίας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ταχεία ολοκλήρωση της Ανάλυσης των Αγορών, στην υιοθέτηση των προβλεπόμενων κανονισμών και ρυθμιστικών μέτρων (που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ), στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς καθώς και στην έντονη ενεργοποίησή της όσον αφορά σε καταγγελίες καταναλωτών, οι οποίες το 2007 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αυξημένες, με τη διεξαγωγή ακροάσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και την επιβολή σε αυτούς διοικητικών κυρώσεων.
-Η Έκθεση επισημαίνει το πρόβλημα ανεπαρκών ανθρωπίνων πόρων που αντιμετωπίζουν ορισμένες ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ αυτών και η Ελληνική. Αναφέρεται δε στην πρακτική που ακολουθεί η ΕΕΤΤ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με την δημιουργία ομάδων εργασίας, οι οποίες αναλαμβάνουν το χειρισμό συγκεκριμένων έργων.
-Γίνεται θετική μνεία για την παρέμβαση της ΕΕΤΤ σε θέματα τηλεφωνικών καταλόγων και ιδίως στη μείωση του κόστους πρόσβασης (per hit) που αναμένεται να τονώσει τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά.

Ολόκληρη η έκθεση βρίσκεται εδώ (*.pdf)

Ο Κώστας Βλαχάκης είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, αρθρογραφεί από το 1999 και είναι δημιουργός των site τεχνολογίας Techblog.gr και Autonomous.gr. Έχει συνεργαστεί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ήταν συμπαρουσιαστής στην εκπομπή τεχνολογίας Escape στην ΕΤ1 και ραδιοφωνικός παραγωγός στο σταθμό Αθήνα 984. Επίσης έχει αρθρογραφήσει στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Καθημερινή και Παραπολιτικά, πάντα για θέματα τεχνολογίας. Μάθετε περισσότερα για τον Κώστα στο Magikokopidi.gr.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet EETT featured

Τηλεπικοινωνίες Ελλάδα: Στα σκαριά επιπλέον χρεώσεις των καταναλωτών

Η ΕΕΚΕ (Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας) εξέδωσε Δελτίο Τύπου μέσα από το οποίο κατηγορεί την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).

Gear EETT

Απαγόρευση κυκλοφορίας του αφυγραντήρα Juro-Pro Ruby 30L WiFi και λάμπας WiFi

Απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά των ραδιοεξοπλισμών COOLSEER RGB WIFI GU10 SMART SPOTLIGHT και “Αφυγραντήρας, Καθαριστής αέρα Ιονιστής Juro-Pro Ruby 30L WiFi.

Gear Black Friday 2022

Black Friday 2022: Τι προσέχω στα courrier όταν παραλαμβάνω αγορές μέσω Internet

Λόγω της αυξημένης ζήτησης για υπηρεσίες courrier που παρατηρείται τη Black Friday 2022, δείτε αυτό το βίντεο για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία παραλαβής των παραγγελιών σας.

Internet EETT featured

Δικαιώματα καταναλωτή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΕΕΤΤ εξέδωσε, σε συνέχεια σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές.