ΕΕΤΤ: Διοικητικά Πρόστιμα σε Tellas, Vivodi, Teledome, Forthnet, HOL, Telepasport & Vodafone !

, ΕΕΤΤ: Διοικητικά Πρόστιμα σε Tellas, Vivodi, Teledome, Forthnet, HOL, Telepasport & Vodafone !Μετά από την ανάλυση των στοιχείων μεγάλου αριθμού καταγγελιών, τόσο άλλων εταιρειών κατά της ΟΤΕ Α.Ε. όσο και καταναλωτών κατά εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως προς το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) διαπίστωσε σημαντικές παραβατικές συμπεριφορές και καταστρατήγηση του νόμου από τις εταιρείες, οι οποίες συμπεριφορές την οδήγησαν στο να επιβάλει ομόφωνα αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις.

Διοικητικά πρόστιμα για την παραβίαση της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών:

– Στην εταιρεία ΤΕΛΛΑΣ διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.550.000 ευρώ, για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την Προεπιλογή Φορέα, και την Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Οι ως άνω παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατόπιν διενέργειας από την ΕΕΤΤ τριών αυτοτελών ακροάσεων με αντικείμενο την Προεπιλογή Φορέα, κάθε μία εκ των οποίων αφορούσε μεγάλο αριθμό καταγγελιών καταναλωτών και μίας ακρόασης με αντικείμενο την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, εν συντομία έχουν ως εξής: Αυθαίρετη ενεργοποίηση προεπιλογής φορέα, εξακολούθηση χρέωσης συνδρομητών μετά την κατάργηση της προεπιλογής, αυθαίρετη ακύρωση αιτήσεων κατάργησης προεπιλογής φορέα, καθυστέρηση στην υπαναχώρηση/κατάργηση προεπιλογής φορέα, μη παροχή στοιχείων σε σχέση με ζητήματα καταναλωτών, υπερβολικά μεγάλοι χρόνοι αναμονής στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, καθυστερημένη προώθηση αιτημάτων για παροχή ΤοΒ στην ΟΤΕ Α.Ε., ελλιπής ενημέρωση σε σχέση με διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διακοπές στην παροχή υπηρεσιών λόγω βλαβών.

-Στην εταιρεία VIVODI, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την Προεπιλογή Φορέα και την Παροχή Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Οι παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατόπιν διενέργειας από την ΕΕΤΤ μίας ακρόασης με αντικείμενο την προεπιλογή φορέα η οποία αφορούσε μεγάλο αριθμό καταγγελιών καταναλωτών και μίας ακρόασης με αντικείμενο την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, εν συντομία έχουν ως εξής: Αυθαίρετη ενεργοποίηση προεπιλογής, μη παροχή στοιχείων σε σχέση με ζητήματα καταναλωτών, υπερβολικά μεγάλοι χρόνοι αναμονής στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

-Στην εταιρεία TELEDOME, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ, για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την Προεπιλογή Φορέα και την Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Οι παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατόπιν διενέργειας από την ΕΕΤΤ δύο αυτοτελών ακροάσεων με αντικείμενο την προεπιλογή φορέα κάθε μία εκ των οποίων αφορούσε μεγάλο αριθμό καταγγελιών καταναλωτών, και μίας ακρόασης με αντικείμενο την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, εν συντομία έχουν ως εξής: Αυθαίρετη ενεργοποίηση προεπιλογής, μη παροχή στοιχείων σε σχέση με ζητήματα καταναλωτών, κακή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, υπερβολικά τέλη απενεργοποίησης.

-Στην εταιρεία FORTHNET, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 350.000 ευρώ, για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την Προεπιλογή Φορέα και με την Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Οι παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατόπιν διενέργειας από την ΕΕΤΤ μίας ακρόασης με αντικείμενο την προεπιλογή φορέα η οποία αφορούσε μεγάλο αριθμό καταγγελιών καταναλωτών και μίας ακρόασης με αντικείμενο την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, εν συντομία έχουν ως εξής: Αυθαίρετη ενεργοποίηση προεπιλογής, μη παροχή στοιχείων σε σχέση με ζητήματα καταναλωτών, καθυστερημένη προώθηση αιτημάτων για παροχή ΤοΒ στον ΟΤΕ, υπερβολικά μεγάλοι χρόνοι αναμονής στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

-Στην εταιρεία H.O.L., διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την Παροχή Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, η οποία συνίσταται στη μη παροχή στοιχείων σε σχέση με ζητήματα καταναλωτών και η οποία διαπιστώθηκε κατόπιν διενέργειας σχετικής ακρόασης από την ΕΕΤΤ.

-Στην εταιρεία MAKNAN, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ, για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με αριθμούς υψηλής χρέωσης (υπόθεση Dialers), οι οποίες διαπιστώθηκαν κατόπιν διενέργειας δύο αυτοτελών ακροάσεων από την ΕΕΤΤ κάθε μία εκ των οποίων αφορούσε σημαντικό αριθμό καταγγελιών καταναλωτών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ΕΕΤΤ, πέραν των προστίμων που επέβαλε, απηύθυνε σύσταση για τη μη είσπραξη των ποσών των λογαριασμών όπου εμφανίζονται οι αυθαίρετες χρεώσεις, ενώ προτίθεται άμεσα να κοινοποιήσει τις αποφάσεις της στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις δικές της ενέργειες αναφορικά με την νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών.

Σχετικά με τις ανωτέρω παραβιάσεις σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης δήλωσε: «Με τις ανωτέρω αποφάσεις της, η ΕΕΤΤ επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της όσον αφορά στην καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών που παραβιάζουν τη βούληση των καταναλωτών. Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αποτελούν σημαντική πρόκληση για την ΕΕΤΤ. Όσες επιχειρήσεις συνεχίσουν να “αλιεύουν” πελάτες με παρόμοιες απαράδεκτες μεθόδους θα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο αυστηρές συνέπειες. Η απελευθέρωση της αγοράς δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδυαστεί με φαινόμενα ασυδοσίας και εκμετάλλευσης των καταναλωτών.»

Διάφορα διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.

-Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί παραβίασης της υποχρέωσής του να καταβάλλει ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις στην παράδοση και αποκατάσταση βλαβών μισθωμένων γραμμών.

-Διοικητικό πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ για παραβίαση της Προσωρινής Διάταξης της ΕΕΤΤ, με την οποία επέβαλε την αποκατάσταση σε ποσοστό 60% της λειτουργίας των κυκλωμάτων της εταιρείας TELEPASSPORT με ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής και παράβαση της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας και ιδίως για άρνηση παροχής πρόσβασης (διασύνδεσης) στην εταιρεία «TELEPASSPORT», γεγονός που συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της ΟΤΕ.

-Διοικητικό πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ εξαιτίας μη συμμόρφωσής της με εκδοθείσα απόφαση της ΕΕΤΤ (στα πλαίσια της επίλυσης σχετικής διαφοράς μεταξύ των εταιρειών VODAFONE και ΟΤΕ), η οποία όριζε τις υποχρεώσεις της ΟΤΕ για παροχή συνεγκατάστασης και διασύνδεσης 72 ασυρματικών κυκλωμάτων της VODAFONE.

-Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις κοστολογικού ελέγχου της ΕΕΤΤ για το έτος 2003, καθώς και για τις εν γένει υποχρεώσεις του απόδειξης κοστοστρέφειας μισθωμένων γραμμών χονδρικής (συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων γραμμών διασύνδεσης).

-Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.250.000 ευρώ για τη μη συμμόρφωση της ΟΤΕ Α.Ε. σε απόφαση προσωρινών μέτρων της ΕΕΤΤ που του επέβαλαν υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Α.Π.Τ.Β.).

Ο Αλέξανδρος Παππάς είναι ο πιο παλιός συνεργάτης του Techblog και επωμίζεται την επικοινωνία του site με τις εταιρείες καταγράφοντας όλα τα νέα τεχνολογίας από την ελληνική αλλά και την διεθνή ειδησεογραφία. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει στην Αγγλία και σήμερα διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία στην Χαλκιδική.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

6 Σχόλια
παλαιότερο
νεώτερο
Inline Feedbacks
View all comments
Αννα

Με το παρόν θα ήθελα να με ενημερώσετε για το δικαίωμα που έχω επί της παρακάτω διαδικασίας. Πριν 19 εργάσιμες ημέρες υπέγραψα αίτηση στην TELLAS για την υπηρεσία tellas zisto στο Ηράκλειο Κρήτης. Η τηλεφωνική αίτηση είχε γίνει 7 εργάσιμες ημέρες πριν την υπογραφή. Από την tellas μου είπαν ότι η ενεργοποίηση του adsl στον αριθμό μου θα γίνει 20 εργάσιμες ημέρες μετά την αίτηση μου. Όταν υπέγραψα την αίτηση στον courier πήρα τηλέφωνο στην tellas και το δήλωσα, ρωτώντας πότε θα έρθει ο εξοπλισμός. Σε αυτό το τηλεφώνημα λοιπόν μου είπαν ότι οι 20 εργάσιμες ημέρες (τελικά!) μετράνε από τη υπογραφή της αίτησης και όχι από την αίτηση. Έπειτα από 14 εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή της αίτησης πήρα στην tellas να ρωτήσω για την πορεία της αίτησης μου και μου είπαν ότι η αίτηση μου βρίσκεται στον ΟΤΕ για διακοπή της γραμμής και ότι προχωράει κανονικά. Σήμερα 19 εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή της αίτησης πήρα ξανά να ρωτήσω την πορεία της αίτησης μου και μου είπαν ότι έχει γίνει λάθος με την αίτηση, δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής γραμμής στην αίτηση και ότι για το λόγο αυτό η αίτηση μου δεν έχει προχωρήσει… Συνέχεια »

Κώστας Βλαχάκης

@Άννα: Καλωσόρισες στο μαγικό κόσμο των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ. Πραγματικά σε σύγκριση με αυτά που έχω περάσει εγώ με Vivodi (https://www.techblog.gr/wom/vivodi-saks/) και On Telecoms (https://www.techblog.gr/wom/boiling-points-v-on/), αυτό που μας περιγράφεις είναι πταίσμα!

Θα πρέπει να κάνεις μεγάλη υπομονή μέχρι να αποκτήσεις τελικά αυτό που υπόσχονται. Το techblog.gr απέστειλε με email τις παρατηρήσεις σου στην Tellas άμεσα την προηγούμενη Τετάρτη και αναμένουμε την επίσημη απάντηση της εταιρείας.

Σήμερα Κυριακή, απέστειλα για δεύτερη φορά email στην Tellas ζητώντας διευκρινήσεις για την περίπτωσή σου. Είμαστε σε αναμονή της επίσημης απάντησης της εταιρείας.

Καλό κουράγιο!

Κώστας Βλαχάκης

@Άννα: Σήμερα το πρωί με πήραν τηλέφωνο από την Tellas και μου είπαν ότι θέλουν τον κωδικό σου για να μπορέσουν να εξετάσουν την περίπτωσή σου.
Σου έστειλα email ζητώντας σου τον κωδικό για να τον στείλω και εγώ με τη σειρά μου στην Tellas.
Αναμένω email σου.

Κώστας Βλαχάκης

Για να μην μένουν σκιές και κατηγορίες χωρίς αντίλογο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Άννα μου έστειλε εδώ και μερικές ημέρες email και μου είπε ότι μίλησε τελικά με την Tellas και τις είπαν ότι κοιτάνε την υπόθεσή της. Ζήτησα από την Άννα να με ενημερώσει για την πορεία τις αίτησής της αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα.

Ως εκ τούτου καμία σκιά και κανένα αρνητικό σχόλιο δεν μπορεί να μείνει για την Tellas μέσα από τα σχόλια της Άννας μιας και από την εταιρεία είχαν κάθε καλή διάθεση να βοηθήσουν (όπως κατάλαβα από το τηλέφωνο) όμως η Άννα που άφησε υπονοούμενα για την εταιρεία εδώ, όφειλε να μας κρατάει ενήμερους και να μας πει αν τελικά πήγαν όλα καλά ή όχι.

Η Υπηρεσία στην οποία υφίσταται το πρόβλημα είναι η Tellas,η HOL και ο ΟΤΕ.
Το θέμα και το ιστορικό καταγγελίας είναι το εξής:
Ήθελα να απαλλαγώ από την TELLAS την οποία είχα στον επαγγελματικό μου χώρο επειδή με χρέωναν επί 4 μήνες την ώρα Ελλάδος 120 φορές σε κάθε λογαριασμό μέρες και ώρες μη λειτουργίας του καταστήματός μου. Αποφάσισα να κάνω μεταφορά στην HOL και άρχισε το πρόβλημα του τηλεφώνου. Ξεκίνησε να μην λειτουργεί από τις 6/7/2009. Καθώς οι πελάτες μου καλούσαν με ενημέρωσαν ότι το τηλέφωνό μου έχει μπερδευτεί με το νούμερο 2310660693. Κατ’ επέκτασιν, αυτού του προβλήματος δεν λειτουργούν δεν λειτουργούν τα μηχανάκια των πιστωτικών καρτών του καταστήματός μου με αποτέλεσμα ως την ώρα που σας στέλνω το e-mail να έχω ήδη διαφυγόντα κέρδη 5.000. Εξαιτίας αυτού του προβλήματος έχω απευθυνθεί και στις 3 εταιρείες και η απάντηση που πήρα είναι ότι ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Σας παρακαλώ πολύ θα ήθελα η παρέμβασή σας να είναι άμεση γιατί έχω πρόβλημα στον επαγγελματικό μου χώρο. Θέλω να επισημάνω ότι μετά α΄πο αυτό το πρόβλημα έχω κάνει αίτηση επιστροφής στον ΟΤΕ. Αναμένω γρήγορα την απάντησή σας.

Κώστας Βλαχάκης

Άννα Σιδηροπούλου, έχω ενημερώσει τις εταιρείες Tellas και HOL για το πρόβλημα που σου έχει προκύψει. H Tellas μου ζήτησε τον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής ή το ΑΦΜ σου και το ονοματεπώνυμο που έχει γίνει η αίτηση, στείλτα μου εδώ: editors@techblog.gr.
Ο ΟΤΕ δεν έχει συμμετοχή σε αυτό το θέμα.
Ένα θέλεις να το προχωρήσεις και εσύ, θα πρέπει να ενημερώσεις την ΕΕΤΤ http://www.eett.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet EETT featured

Τηλεπικοινωνίες Ελλάδα: Στα σκαριά επιπλέον χρεώσεις των καταναλωτών

Η ΕΕΚΕ (Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας) εξέδωσε Δελτίο Τύπου μέσα από το οποίο κατηγορεί την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).

Gear EETT

Απαγόρευση κυκλοφορίας του αφυγραντήρα Juro-Pro Ruby 30L WiFi και λάμπας WiFi

Απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά των ραδιοεξοπλισμών COOLSEER RGB WIFI GU10 SMART SPOTLIGHT και “Αφυγραντήρας, Καθαριστής αέρα Ιονιστής Juro-Pro Ruby 30L WiFi.

Gear Black Friday 2022

Black Friday 2022: Τι προσέχω στα courrier όταν παραλαμβάνω αγορές μέσω Internet

Λόγω της αυξημένης ζήτησης για υπηρεσίες courrier που παρατηρείται τη Black Friday 2022, δείτε αυτό το βίντεο για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία παραλαβής των παραγγελιών σας.

Internet EETT featured

Δικαιώματα καταναλωτή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΕΕΤΤ εξέδωσε, σε συνέχεια σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές.