EMV – Το τέλος της μαγνητικής κάρτας

Το τέλος ζωής της μαγνητικής κάρτας, της γνωστής μας πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται στον τραπεζικό τομέα, αποφασίστηκε από τη σύμπραξη των οργανισμών Europay, Mastercard και Visa με τη δημιουργία του πρότυπου EMV. Το τέλος είχε προδιαγραφεί από το 1996 χρονιά οριοθέτησης του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται οι έξυπνες κάρτες EMV για τραπεζικές εφαρμογές.

EMV cards
Το πρότυπο στοχεύει στην προστασία των καρτούχων και στην ελαχιστοποίηση της υποκλοπής καρτών. Συγκεκριμένα, ορίζει τα φυσικά και ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των έξυπνων καρτών EMV, το σύνολο των εντολών για πρόσβαση στα δεδομένα και τα στοιχεία που αποθηκεύονται. Οι έξυπνες κάρτες EMV ενσωματώνουν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων δεδομένων και με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τις μαγνητικές κάρτες. Αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα όπως όνομα κατόχου, αριθμό κάρτας και ημερομηνία λήξης και ταυτόχρονα προσθέτει ορισμένα νέα χαρακτηριστικά όπως πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, ιεραρχημένη πρόσβαση, κρυπτογράφηση των αποθηκευμένων στοιχείων και αναγνώριση των προσπαθειών παράνομης ή λαθεμένης πρόσβασης σε αυτά. Κάθε αλλαγή στοιχείων μιας έξυπνης κάρτας EMV μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και μετά την έκδοση της κάρτας χωρίς να χρειάζεται να ακυρωθεί η κάρτα και να εκδοθεί νέα. Η προηγμένη τεχνολογία των καρτών EMV καθιστά την αντιγραφή ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή. Δύο είναι οι υπάρχουσες εκδόσεις του προτύπου EMV, το EMV96 και το EMV200. Υπάρχουν και συγκεκριμένες υλοποιήσεις του προτύπου EMV από της Visa με το VSDC, MasterCard με το M/Chip και JCB με το J/Smart.

Πλεονεκτήματα
Τα EMV chip δεν δέχονται παραποίηση, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αντιγραφούν. Μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα της κάρτας και την ταυτότητα του κατόχου, ενώ τα αντίγραφα και οι κλεμμένες κάρτες μπορούν να εντοπιστούν εύκολα. Οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται χωρίς να χρειαστεί το σύστημα να μεταβεί σε κατάσταση online.

Αξιοποίηση του προτύπου
Οι τράπεζες εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προτύπου EMV δημιουργώντας νέες και ελκυστικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα micro και macro payments, e-purse, προγράμματα loyalty, πιστοποίηση χρήστη και παραγωγή κωδικών ασφαλείας με ευρύτερη διάδοση στο εξωτερικό.

Αφομοίωση από την αγορά
Κλίμα ανασφάλειας και αμφισβήτησης έχει δημιουργήσει ο αυξανόμενος όγκος απάτης που διαπιστώνεται με τη χρήση πιστωτικών καρτών που έχουν πλαστογραφηθεί ή κλαπεί. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Association of Payment and Clearing Services, στη Μεγάλη Βρετανία, η απάτη μέσω πιστωτικών καρτών το έτος 2002, άγγιξε τις 424,6 εκατ. αγγλικές λύρες από 411,5 εκατ. το έτος 2001. Η αυξημένη ασφάλεια στις συναλλαγές με τη χρήση έξυπνων καρτών θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο καταναλωτής τις πιστωτικές κάρτες, νιώθοντας εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τις είτε φυσικά είτε σε online συναλλαγές.

Μετάβαση
Το κόστος της έξυπνης κάρτας EMV είναι ασφαλώς υψηλότερο από το αντίστοιχο των απλών μαγνητικών καρτών. Εκτιμάται ότι μια έξυπνη κάρτα με EMV chip, κοστίζει 1-2 ευρώ ακριβότερα. Η διαδικασία έκδοσης μιας κάρτας με προσωποποιημένα στοιχεία είναι αρκετά πολύπλοκη. Οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που αφορούν την εκπαίδευση και αφομοίωση της νέας τεχνολογίας, την αλλαγή υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης καρτών και συναλλαγών, το υψηλό κόστος αναβάθμισης των υποδομών και τέλος την ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων που προσθέσουν επιπλέον αξία στην τεχνολογία αυτή. Από τις αρχές του 2005 οι τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν τις νέες κάρτες EMV. Οι κάρτες EMV που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας είναι λίγες σε αριθμό παρά την σχετική οδηγία. Σε ότι αφορά τα POS και ATM ένα μεγάλο μέρος τους έχει εκσυγχρονιστεί και σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Η Alpha Bank ως επίσημη Τράπεζα των Αγώνων σε συνεργασία με την Visa International εξέδωσε την προπληρωμένη κάρτα Visa Money – Olympic Games και εγκατέστησε 650 POS και 17 ATM στους χώρους των Αγώνων. Σύμφωνα με στοιχεία της Alpha Bank το 11% των συναλαγών στα POS, πραγματοποιήθηκε με έξυπνες κάρτες ME. Η EmporikiBank έχει προχωρήσει από το 2000 στον σχεδιασμό μετάβασης στην τεχνολογία EMV chip. Είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα, η οποία προσάρμοσε τα κεντρικά της συστήματα μέσα στο 2001 ενώ εντός του 2002 εγκατέστησε τα πρώτα τερματικά EMV POS σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στα οποία διενεργούνται συναλλαγές με έξυπνες κάρτες EMV. την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει παρουσιάση την έξυπνη κάρτα, με την ονομασία VISA Παρουσίαση και εκδίδει σε συνεργασία με τα Καταστήματα Παρουσίαση συνδυάζοντας EMV chip με πρόγραμμα πιστότητας (loyalty) για τους πελάτες της Παρουσίασης. Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων της, καθώς και επιλεγμένου αριθμού ΑΤΜs και τερματικών EFT/POS, με προτεραιότητα στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα υποδεχθούν κατόχους “έξυπνων” καρτών.

Ασφαλείς συναλλαγές online
Για την πραγματοποίηση μιας ασφαλής συναλλαγής online, με έξυπνη κάρτα προτύπου EMV, ο χρήστης χρειάζεται έναν αναγνώστη καρτών EMV (card reader) ο οποίος μπορεί να συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή βρίσκεται σε κάποιο handheld ή PDA με πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο κάτοχος τοποθετεί την κάρτα EMV στον reader και εισάγει το PIN. Κατόπιν πραγματοποιεί τις συναλλαγές του.

Άλλες εφαρμογές
Οι έξυπνες κάρτες μπορούν να βρουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς πλέον του τραπεζικού. Χρησιμοποιούνται στο τομέα της υγείας για την ασφαλή αποθήκευση ιατρικών δεδομένων και τη δημιουργία ιατρικού φακέλου με τον οποίο ο γιατρός μπορεί να έχει στη διάθεσή του όλο το ιστορικού του ασθενούς. Αντίστοιχη εφαρμογή μπορούν να βρουν και στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης δημιουργώντας φάκελο ασφαλισμένου με πληροφορίες για τα στοιχεία του, τις ασφαλιστικές καλύψεις και τα συνταγογραφημένα φάρμακα που έχει πάρει. Άλλοι πιθανοί χρήστες μπορεί να είναι εταιρείες λιανικής, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις ανεξάρτητος κλάδου ως μέσω διατήρησης πληροφοριών για τους εργαζομένους τους.

Κατηγορίες και τύποι έξυπνων καρτών
Οι έξυπνες κάρτες κατηγοριοποιούνται με βάση την επεξεργαστική τους ικανότητα, έτσι διαχωρίζονται σε memory cards και microprocessor cards. Μια memory card απλά αποθηκεύει δεδομένα και καταχρηστικά συγκαταλέγεται στις έξυπνες κάρτες, όπως για παράδειγμα μια κάρτα μνήμης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Οι microprocessor cards μπορούν να επεξεργαστούν τα αποθηκευμένα, σε αυτές, δεδομένα όπως οι EMV cards. Οι έξυπνες κάρτες διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες βάσει του τρόπου επικοινωνίας τους με τους καρταναγνώστες (card readers). Έτσι συναντάμε αυτές που επικοινωνούν με επαφή (contact cards) για παράδειγμα αυτές που χρησιμοποιούνται στον τραπεζικό τομέα και τις ασύρματες έξυπνες κάρτες (contactless cards) που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στα διόδια του οδικού δικτύου.

Ο Κώστας Βλαχάκης είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, αρθρογραφεί από το 1999 και είναι δημιουργός των site τεχνολογίας Techblog.gr και Autonomous.gr. Έχει συνεργαστεί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ήταν συμπαρουσιαστής στην εκπομπή τεχνολογίας Escape στην ΕΤ1 και ραδιοφωνικός παραγωγός στο σταθμό Αθήνα 984. Επίσης έχει αρθρογραφήσει στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Καθημερινή και Παραπολιτικά, πάντα για θέματα τεχνολογίας. Μάθετε περισσότερα για τον Κώστα στο Magikokopidi.gr.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τεχνολογία IoT Space

Orbex: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος 3D-Printed πύραυλος του κόσμου

Μπορεί να θέλει πολύ δρόμο ακόμη για να φθάσει στο επίπεδο της Blue Origin ή της SpaceX, αλλά η βρετανική startup επιχείρηση Orbex νιώθει αρκετά σίγουρη για να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο κατασκευής του βασικού πυραύλου της.

Τεχνολογία NASA

Τα έτη από το 2015 μέχρι και το 2018 ήταν οι τέσσερις πιο θερμές χρονιές στη Γη από το 1880

Αν περάσατε πολύ χρόνο έξω το περασμένο καλοκαίρι και είχατε την εντύπωση ότι δεν ήταν και τόσο ζεστό όπως τα προηγούμενα χρόνια, είχατε δίκιο. Η NASA και η NOAA ανακοίνωσαν ότι οι παγκόσμιες επιφανειακές θερμοκρασίες το 2018 ήταν οι τέταρτες θερμότερες από το 1880. Αυτό σημαίνει ότι το 2018 ήταν το τέταρτο καυτότερο έτος που […]

Τεχνολογία HMD Global Nokia

Nokia TA-1139: Μία απλή αλλά μοντέρνα συσκευή τηλεφώνου από την HMD, με μπαταρία 1020mAh

Η HMD ετοιμάζει ένα νέο χαρακτηριστικό Nokia, μια συσκευή Series 30+. Έχει ωραίο εργονομικό σχήμα, επιπλέον είναι πάρα πολύ ελαφρύ (μόλις 83.6g) και με υπερβολικά μεγάλη μπαταρία 1.020mAh για την κατηγορία του. Με τέτοια μπαταρία έχει τη δυνατότητα να διαρκεί τόσο πολύ που θα ξεχνάτε να το φορτίσετε.

Cars Google Google Maps

Το Google Maps θα προειδοποιεί για τα σημεία καταγραφής υπερβολικής ταχύτητας

Η Google φέρνει επιτέλους μερικές από τις πιο πρακτικές λειτουργίες του Waze στο Google Maps, με την πιο αξιοσημείωτη να είναι οι προειδοποιήσεις για τους κρυμμένους μετρητές ταχύτητας της Τροχαίας.