Από το Barcode στο RFID

Η χρήση του συστήματος EAN/UCC μέσω των αντίστοιχων κωδικών αριθμών σε μορφή γραμμωτού κώδικα, του γνωστού μας barcode, μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες ζωής. Η σήμανση των προϊόντων με τις κατάλληλες πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντική δημιουργώντας μια αλυσίδα πληροφοριών που οδηγούν σε συγκεντρωτικά αποτελέσματα και σωστές αποφάσεις για το σύγχρονο εμπόριο.

Η καθολική αποδοχή των barcodes έχει βελτιώσει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς παγκοσμίως. Η ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση και έλεγχο των «μαρκαρισμένων» προϊόντων ανά πάσα στιγμή οδήγησε στη δημιουργία μιας καινούργιας κωδικοποίησης που ονομάστηκε EPC, ανήκει στο σύστημα EAN/UCC και υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικών ετικετών ραδιοαναγνώρισης, τις λεγόμενες RF tags. Η τεχνολογία RFID ή αυτόματης αναγνώρισης προϊόντων μέσω ραδιοσυχνοτήτων (radio-frequency identification) σε αντίθεση με τα barcodes δεν απαιτεί την οπτική επαφή και εκμεταλλεύεται τις απεριόριστες δυνατότητες του ίντερνετ. Σύμφωνα με την εταιρεία κατασκευής ετικετών και αναγνωστών RFID, Psion Teklogix Inc. οι σημερινές πωλήσεις της τεχνολογίας RFID αγγίζουν το 1 δις δολάρια Αμερικής και εκτιμάτε ότι θα αγγίξουν τα 4 δις το 2008 και τα 10 δις έως το 2010. Η εταιρεία συμφωνεί με τους αναλυτές που επικαλούνται σημαντική εφαρμογή της τεχνολογίας από το 2007.

Τα πρώτα βήματα
Οι πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας αφορούν εγκατάστασή της σε πολεμικά αεροσκάφη της Βρετανίας τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για την αναγνώριση μεταξύ τους φιλικών και μη αεροσκαφών. Στη δεκαετία του 1980 με την κατασκευή όλο και μικρότερων ημιαγωγών με αποτέλεσμα και τη μείωση του όγκου των αναμεταδοτών RFID η τεχνολογία έγινε πιο ελκυστική. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην παραγωγική αλυσίδα πιστοποιώντας του ελέγχους ποιότητας που είχε περάσει το κάθε προϊόν. Στην πράξη, για τη λειτουργία της τεχνολογίας RFID χρειάζονται οι ετικέτες RF tags και οι αναγνώστες RF readers ή RF scanners. Οι ετικέτες αποτελούνται από μια κεραία μέσα σε πλαστική ή γυάλινη θήκη και από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι αναγνώστες «διαβάζουν» αυτόματα της ετικέτες αρκεί αυτές να βρίσκονται μέσα στο πεδίο εμβέλειας τους (των αναγνωστών). Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χρησιμοποιεί την τεχνολογία RFID μαζί με συστήματα εντοπισμού θέσης GPS, για το έλεγχο τις κίνησης οπλισμού και φαρμάκων στο Ιράκ.

Διαχωρισμός
Οι ετικέτες RF tags διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις Ενεργείς (Active) και τις Παθητικές (Passive). Οι Ενεργείς τροφοδοτούνται από μια εσωτερική μπαταρία και έχουν μεγάλο εύρος κάλυψης. Το κόστος του είναι υψηλό και η εφαρμογή τους περιορισμένη. Οι Παθητικές ετικέτες λειτουργούν λαμβάνοντας την ενέργεια από την συσκευή αναγνώρισης εκπέμποντας εν συνεχεία τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευμένες. Η μέγιστη απόσταση εκπομπής τους περιορίζεται στα 5 μέτρα, το μέγεθός τους είναι πολύ μικρό όπως επίσης και το κόστος τους. Είτε είναι Ενεργείς, είτε Παθητικές, οι ετικέτες RF tags μπορούν επίσης να είναι «μόνο ανάγνωσης» (read only) ή «ανάγνωσης – εγγραφής» (read-write). Οι read only αποθηκεύουν τις πληροφορίες μια φορά ενώ οι read-write μπορούν να τροποποιήσουν δυναμικά την αποθηκευμένη πληροφορία. Σήμερα οι ετικέτες RFID που κυκλοφορούν έχουν χωρητικότητα από 16bytes έως και 256kb.

Ζώνες
Οι ετικέτες RF tags λειτουργούν στα εξής τρία εύροι συχνοτήτων, τη ζώνη χαμηλής συχνότητας (LF), τη ζώνη μέσης συχνότητας (MF) και τη ζώνη υψηλής συχνότητας (HF). Τα κύρια πεδία εφαρμογής των ετικετών LF είναι η ταυτοποίηση ζώων και ο έλεγχος πρόσβασης ατόμων σε συγκεκριμένες περιοχές, των MF η αποφυγή κλοπών στα καταστήματα και η διαχείριση αποθέματος σε αποθήκες και ράφια καταστημάτων και των HF η πληρωμή τελών διοδίων και παρακολούθηση αποθεμάτων σε μεγάλες αποθήκες σε συνεργασία με αναγνώστες RF. Οι ετικέτες που λειτουργούν στη ζώνη υψηλής συχνότητας μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερη πληροφορία και να αναγνωστούν από μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με τις ετικέτες που λειτουργούν σε χαμηλότερες συχνότητες.

Αναγνώστες RF
Οι αναγνώστες RF χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση των πληροφοριών που αποθηκεύουν οι ετικέτες RF. Είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικό υπολογιστή μεταφέροντας σε αυτόν τις πληροφορίες για αποθήκευση και επεξεργασία ή ενσωματωμένοι σε φορητές συσκευές ανάγνωσης και αποθήκευσης. Οι αναγνώστες RF εκπέμπουν σήμα ενεργοποιώντας τις Παθητικές ετικέτες και ζητώντας από αυτές και από τις Ενεργείς που βρίσκονται στο εύρος κάλυψής του, να μεταδώσουν τις πληροφορίες.

Πεδία εφαρμογής
Το κύριο πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας RFID είναι η αναγνώριση μεμενομένων προϊόντων, η οποία αναμένεται να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID η διακίνηση των προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την τελική τους αγορά από τους καταναλωτές ελέγχεται πλήρως. Για παράδειγμα η εταιρεία X τοποθετεί μια ραδιοετικέτα RFID με ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό, σε κάθε κονσέρβα με τόνο που παράγει. Στη συνέχεια οι κονσέρβες συσκευάζονται και αποστέλλονται στο σημείο πώλησης. Στην είσοδο της αποθήκης του καταστήματος πώλησης βρίσκεται ένα ραδιοαναγνώστης RID. Όταν περάσουν τα κιβώτια με τις κονσέρβες ενεργοποιούνται οι ραδιοετικές και αποστέλλουν η κάθε μια τον κωδικό της. Ο ραδιοαναγνώστης συνδεδεμένος με το μηχανογραφικό σύστημα του καταστήματος αποστέλλει τους κωδικούς σε αυτό και ξεκινάει η επεξεργασία τους. Ταυτόχρονα το σύστημα του καταστήματος διοχετεύει αυτές τις πληροφορίες μέσω ίντερνετ σε βάσεις δεδομένων και λαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο των προϊόντων. Παράλληλα τοποθετώντας αναγνώστες RFID στα ράφια των καταστημάτων και των κέντρων διανομής όπως στην περίπτωση του καταστήματος Metro στην πόλη Unna της Γερμανίας, οι λιανέμποροι μπορούν να παρακολουθούν δυναμικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων, ακόμα και την ημερομηνία λήξεώς τους ώστε να τα αντικαθιστούν. Σύμφωνα με εκπτόσωπους της εταιρείας το ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισεις στις 50.000 παλέτες των ετικετών RFID αγγίζει το 99%.

Μια άλλη εφαρμογή είναι οι τοποθέτηση RFID readers στα καρότσια του super market ελέγχοντας το προφίλ του καταναλωτή και δημιουργώντας προσωποποιημένες προσφορές για τον κάθε ένα. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για την λειτουργία παρακολούθησης του όπως βέβαια και σε όλα τα προϊόντα που φέρουν ετικέτες RF θα πρέπει να βρίσκεται ευκρινής σήμανση. Για την αποφυγή των κλοπών στ καταστήματα, ήδη χρησιμοποιούνται παθητικές ετικέτες RF tags με τους αναγνώστες RF να βρίσκονται στις εξόδους των καταστημάτων.

Ο Κώστας Βλαχάκης είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, αρθρογραφεί από το 1999 και είναι δημιουργός των site τεχνολογίας Techblog.gr και Autonomous.gr. Έχει συνεργαστεί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ήταν συμπαρουσιαστής στην εκπομπή τεχνολογίας Escape στην ΕΤ1 και ραδιοφωνικός παραγωγός στο σταθμό Αθήνα 984. Επίσης έχει αρθρογραφήσει στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Καθημερινή και Παραπολιτικά, πάντα για θέματα τεχνολογίας. Μάθετε περισσότερα για τον Κώστα στο Magikokopidi.gr.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τεχνολογία IoT Space

Orbex: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος 3D-Printed πύραυλος του κόσμου

Μπορεί να θέλει πολύ δρόμο ακόμη για να φθάσει στο επίπεδο της Blue Origin ή της SpaceX, αλλά η βρετανική startup επιχείρηση Orbex νιώθει αρκετά σίγουρη για να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο κατασκευής του βασικού πυραύλου της.

Τεχνολογία NASA

Τα έτη από το 2015 μέχρι και το 2018 ήταν οι τέσσερις πιο θερμές χρονιές στη Γη από το 1880

Αν περάσατε πολύ χρόνο έξω το περασμένο καλοκαίρι και είχατε την εντύπωση ότι δεν ήταν και τόσο ζεστό όπως τα προηγούμενα χρόνια, είχατε δίκιο. Η NASA και η NOAA ανακοίνωσαν ότι οι παγκόσμιες επιφανειακές θερμοκρασίες το 2018 ήταν οι τέταρτες θερμότερες από το 1880. Αυτό σημαίνει ότι το 2018 ήταν το τέταρτο καυτότερο έτος που […]

Τεχνολογία HMD Global Nokia

Nokia TA-1139: Μία απλή αλλά μοντέρνα συσκευή τηλεφώνου από την HMD, με μπαταρία 1020mAh

Η HMD ετοιμάζει ένα νέο χαρακτηριστικό Nokia, μια συσκευή Series 30+. Έχει ωραίο εργονομικό σχήμα, επιπλέον είναι πάρα πολύ ελαφρύ (μόλις 83.6g) και με υπερβολικά μεγάλη μπαταρία 1.020mAh για την κατηγορία του. Με τέτοια μπαταρία έχει τη δυνατότητα να διαρκεί τόσο πολύ που θα ξεχνάτε να το φορτίσετε.

Cars Google Google Maps

Το Google Maps θα προειδοποιεί για τα σημεία καταγραφής υπερβολικής ταχύτητας

Η Google φέρνει επιτέλους μερικές από τις πιο πρακτικές λειτουργίες του Waze στο Google Maps, με την πιο αξιοσημείωτη να είναι οι προειδοποιήσεις για τους κρυμμένους μετρητές ταχύτητας της Τροχαίας.