Ενέργειες της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα στην περιφέρεια

EETTΑναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ ερμηνευτικές παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ για την «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες» που θα διευκολύνουν την ταχύτερη ανάπτυξη εναλλακτικών ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών στην Περιφέρεια.

Με γρήγορο ρυθμό αυξάνονται οι περιοχές της χώρας, στις οποίες οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή εξέλιξη έχει το εντατικό πρόγραμμα κατασκευής χώρων φυσικής συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα της ΟΤΕ Α.Ε., το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης και επεκτείνεται ταχύτατα και στην Περιφέρεια, υπό τη συνεχή και στενή εποπτεία της ΕΕΤΤ.

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2007, υπηρεσίες συνεγκατάστασης θα έχουν υλοποιηθεί σε περισσότερα από 160 Αστικά Κέντρα (Α/Κ) της ΟΤΕ Α.Ε., περισσότερα εκ των οποίων θα βρίσκονται εκτός Αττικής. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται η δυνατότητα σε περίπου 3.5 εκ. κατόχων τηλεφωνικών γραμμών σε όλη τη χώρα να μπορούν κάνουν χρήση υπηρεσιών ΑΠΤΒ, αποκτώντας και τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους Παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Υπό το πρίσμα της προώθησης της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια, η ΕΕΤΤ παρακολουθεί επιπρόσθετα και παρεμβαίνει σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της και στην πορεία υλοποίησης του εθνικού «προγράμματος 4.2» που αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών στην Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό και, μετά την Ανάλυση της σχετικής Αγοράς, η ΕΕΤΤ έχει ήδη προβεί στις κατάλληλες ρυθμιστικές ενέργειες και στην επιβολή υποχρεώσεων προς την ΟΤΕ Α.Ε., (οι οποίες προβλέπονται στην εγκριθείσα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Προσφορά Αναφοράς για την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο – RUO), ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε Παρόχους που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια για τη διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου.

Δεδομένου ότι οι Πάροχοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν την τεχνολογία επιλογής τους για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω ΑΠΤΒ και βάσει των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο RUO, η ΟΤΕ Α.Ε. υποχρεούται για τα κάτωθι:
1) Να παρέχει πρόσβαση σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική υλοποίηση της πλήρους και της μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, όπως είναι η διαφόρων τύπων συνεγκατάσταση (φυσική, απομακρυσμένη και εικονική) και τα συνδετικά καλώδια. Μέσω της φυσικής συνεγκατάστασης, οι Πάροχοι δύνανται να εγκαταστήσουν στο αντίστοιχο Αστικό Κέντρο της ΟΤΕ Α.Ε. τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να συνδέσουν τοπικούς βρόχους με το δίκτυό τους, μέσω δικής τους υποδομής ή μέσω υποδομής άλλου παρόχου της επιλογής τους.
2) Επίσης, σύμφωνα με τον Κοινοτικό και Εθνικό νόμο, η ΟΤΕ Α.Ε. υποχρεούται αντίστοιχα να διαπραγματεύεται με καλή πίστη και να ικανοποιεί ισότιμα και εγκαίρως όλα τα εύλογα αιτήματα των Παρόχων.
3) Ειδικότερα, και για την ταχύτερη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, η ΟΤΕ Α.Ε. πρέπει επιπρόσθετα να επιτρέπει στους εναλλακτικούς παρόχους:
• να τοποθετούν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε καμπίνα που θα εγκαθιστούν στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του ΟΤΕ,
• να εγκαθιστούν κεραιοσυστήματα στην οροφή του κτιρίου ή σε ιστούς του ΟΤΕ,
• να επιλέγουν την τεχνολογία για τις σχετικές υπηρεσίες σύνδεσης των δικτύων τους.
• να εγκαθιστούν καλωδιακή σύνδεση μεταξύ καμπίνας και κεραίας ώστε να έχει τη δυνατότητα ο Πάροχος να κάνει χρήση αυτοπαρεχόμενων ασύρματων υπηρεσιών μετάδοσης και σύνδεσης.

Περαιτέρω, διευκολύνεται η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και με ασύρματα μέσα. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ έχει ήδη εκχωρήσει τέσσερις άδειες Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων των 3.5 GHz, οι κάτοχοι των οποίων αποκτούν τη δυνατότητα ανάπτυξης ασύρματων δικτύων μέσω της τεχνολογίας WiMAX. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δικτύων θα συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου η χρήση Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο δεν είναι τεχνολογικά δυνατή ή οικονομικά βιώσιμη.

Επιπλέον, με στόχο την ακώλυτη ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και συνεκτιμώντας ότι τα δίκτυα Ασύρματης Πρόσβασης ενισχύουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, η ΕΕΤΤ απελευθέρωσε τη χρήση του φάσματος συχνοτήτων στα 2.4 GHz και στα 5 GHz ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ασύρματων δικτύων Wi-Fi χωρίς την απαίτηση σχετικής άδειας.

Παράλληλα, επεκτείνεται η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας με χρήση τεχνολογιών UMTS ή HSDPA που μπορούν να παρέχουν στον χρήστη υψηλές ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης, όπου και αν βρίσκεται, ακόμη και εν κινήσει. Η ΕΕΤΤ παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στον τομέα αυτό και τη διαθεσιμότητα τεχνολογικά πρωτοποριακών λύσεων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τέλος, με την συνεχή ενημέρωση και συναντήσεις με εκπροσώπους των Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών όλης της χώρας για τα δικαιώματα διέλευσης και εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών στους Δήμους, Νομούς και Περιφέρειες, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στην εγκατάσταση σύγχρονων και απαραίτητων υποδομών με στόχο την διασύνδεση όλης της χώρας με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και χωρητικοτήτων. Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει και θα εντείνει την προσπάθειά της αυτή, με διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για την ευρυζωνικότητα σε τοπικό επίπεδο

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη: «Ένας από τους κεντρικούς άξονες της στρατηγικής της ΕΕΤΤ είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για να αναπτυχθεί και στην Περιφέρεια ο ανταγωνισμός στην αγορά των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στόχος μας είναι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος ώστε η Περιφέρεια να αποκτήσει τη δυνατότητα επιλογής Παρόχου ευρυζωνικών υπηρεσιών, απολαμβάνοντας φθηνότερες χρεώσεις και νέες καινοτόμες υπηρεσίες, όπως είναι το γρήγορο Internet, η ΙP τηλεφωνία, η IP τηλεόραση κ.ά. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ευελπιστούμε πως όλοι οι Πάροχοι (και ιδιαίτερα όσοι χρηματοδοτούνται από το Κράτος για την ανάπτυξη της ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια και όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα συχνοτήτων για ασύρματη πρόσβαση) θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και θα προχωρήσουν τάχιστα στην υλοποίηση των αντίστοιχων δικτύων και υπηρεσιών».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet Instagram Facebook

Το πολύ το Instagram, τους εφήβους καταστρέφει;

Το Facebook έκανε εσωτερική έρευνα η οποία κατέδειξε τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής χρήσης του Instagram.

Internet Alphabet

Alphabet Project Taara: Internet 20 Gbps με τη χρήση laser

To Project Taara της Alphabet, της μητρικής της Google, φέρνει ταχύτητες 20 Gbps στο Internet με τη χρήση laser.

Internet Tech Podcast

Tech Podcast: iPhone 13, RayBan Facebook, Google Pay, GT7, GoPro Hero10 Black [S02E01 – 16/09/2021]

Σε αυτή την εκπομπή συζητάμε μεταξύ άλλων για τα νέα iPhone 13, τα γυαλιά της Ray-Ban σε συνεργασία με τη Facebook και τις ταχύτητες ίντερνετ στην Ελλάδα.

Internet Facebook

Το Facebook κάνει διακρίσεις στους όρους χρήσης του

Η αποκάλυψη των ειδικών όρων χρήσης του Facebook για διάσημους και VIPs δείχνει ότι ο ψηφιακός κόσμος δεν είναι δίκαιος.